Za našu vodu, pôdu a les

Za našu vodu, pôdu a les

Urýchlené prekonávanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi, zvyšovanie kvality života a postupné zlepšenie životnej úrovne vo všetkých častiach Slovenska je jednou z hlavných priorít programu Národnej koalície. Strana je stranou regiónov, a...