ČLENSTVO
Každý jeden z vás sa ráta

Podporte stranu aktivitou vo svojom regióne

Podporte stranu aktivitou vo svojom regióne

Chcete vo svojom okolí propagovať názory a myšlienky strany NÁRODNÁ KOALÍCIA?

Prihláste sa ako člen strany a pošleme Vám viac informácií.

  • Stiahnite si prihlášku (.pdf)
  • Vyplňte a podpíšte prihlášku
  • Odošlite prihlášku na adresu: NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02 Slovenská republika

k

Podporte stranu finančným darom

Všetky DARY sú transparentne uložené na bežnom účte. Peniaze strana používa na propagáciu a administráciu.

V zmysle § 23 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach strana môže prijať DAR alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota DARU a iného bezodplatného plnenia  od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 EUR. Strana môže prijať DAR  alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy, to neplatí, ak hodnota DARU alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 EUR.

V prípade, ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť a aktivity finančným DAROM v akejkoľvek sume do 1 000 EUR, je to možné zrealizovať výlučne bezhotovostným vkladom, teda iba prevodom z účtu  na bežný účet NÁRODNEJ KOALÍCIE 

SK39 0900 0000 0050 5675 8972.

Do odkazu pre príjemcu je potrebné uviesť, že je to dar a od koho je s adresou trvalého bydliska darcu.

Príklad:

Účel platby (správa príjemcov) : DAR Janko Mrkvička, Prievidzká 4, Žilina (meno, priezvisko, adresa)
Názov príjemcu: NKNEKA
VS/ŠS/KS: „netreba vypĺňať“

ALEBO

ďalší zo spôsobov poslania daru: Oskenuj vo svojej bankovej aplikácií

Neidentifikované platby sa nevracajú, ale sa posielajú do štátnej pokladnice. V prípade, že opomeniete uviesť správu pre prijímateľa, hneď ma o tom informujte. Tieto skutočnosti podliehajú každoročnému auditu strany.

V prípade, ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť a aktivity sumou vyššou ako 1 000 eur, tu je darovacia zmluva.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

 

 

Všetky výdavky strany si v rámci vedenia volebnej kampane viete pozrieť na príslušnom transparentnom účte.