Skip to main content

Urýchlené prekonávanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi, zvyšovanie kvality života a postupné zlepšenie životnej úrovne vo všetkých častiach Slovenska bude jednou z hlavných priorít programu Národnej koalície v najbližšom období. Strana chce byť stranou pre regióny, a preto vám garantujeme, že na našej kandidátke nebudú len ľudia väčšinou z Bratislavy, tak ako to vidíme na kandidátkach súčasných strán. Takto sme vytvárali aj eurokandidátku.

Občan nepotrebuje politikov, na ktorých nemá dosah a ktorí prídu do regiónu raz za volebné obdobie a aj to hlavne pred voľbami. Naopak, u nás to budú ľudia priamo z regiónov, z jednotlivých okresov Slovenska, ktorí požívajú vo svojom okolí dôveru. Aby sme toto dosiahli, tak na našej kandidátke budú proporčne zastúpené všetky samosprávne kraje podľa počtu obyvateľov tak, aby konečný súčet bol 150 kandidátov.

Tým zabezpečíme, že každý okres v jednotlivom kraji bude mať svojho kandidáta. V prípade volebného úspechu budeme presadzovať zrušenie jedného volebného obvodu.