Urýchlené prekonávanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi, zvyšovanie kvality života a postupné zlepšenie životnej úrovne vo všetkých častiach Slovenska je jednou z hlavných priorít programu Národnej koalície. Strana je stranou regiónov, a preto na našej kandidátke sú ľudia zo všetkých kútov Slovenska.

Občan nepotrebuje politikov, na ktorých nemá dosah a ktorí prídu do regiónu raz za volebné obdobie a aj to hlavne pred voľbami. Naopak, stranu Národná koalícia tvoria ľudia priamo z regiónov, z jednotlivých okresov Slovenska, ktorí požívajú vo svojom okolí dôveru. Aby sme toto dosiahli, tak na našej kandidátke budú zastúpené všetky samosprávne kraje.