Skip to main content
Nezaradené

Najčastejšie odporúčané doplnky pri príznakoch COVID-19

By 5. decembra 202123 septembra, 2022No Comments

Osoby, ktoré majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.

Nasledujúce riadky sú zhrnutie informácií o najčastejšie odporúčaných doplnkoch výživy lekármi na špičkových svetových pracoviskách. V žiadnom prípade nejde o lekárske odporúčanie a táto informácia slúži len pre vzdelávacie účely. Napriek týmto informáciám odporúčame okamžite kontaktovať lekára.

Pred nástupom príznakov

Cieľom profylaxie (prevencie) je podpora imunitného systému a zníženie virálnej nálože v prípade infekcie

Vitamín D3 (2000 IU denne)
Vitamín C (500mg denne)
Zinok (20mg až 30mg denne)
Quercetín (250mg denne)
Ústna voda a nosové spreje

Okamžite po nástupe príznakov

Cieľom je zamedzenie rozširovania choroby. Ak nedochádza k zlepšeniu po troch dňoch, okamžite kontaktovať lekára.

Zinok (75mg až 100mg denne)
Quercetín (500mg denne)
Aspirín (Acylpyrín) (325mg denne)
Bromhexín (48mg denne) – na Slovensku len na predpis
Arginín (3g až 5g denne)
Palina ročná (šálka čaju denne)
Ústna voda a nosové spreje

Štúdie, na základe ktorých vzniklo odporúčanie

Zinok a quercetín

Zinok inhibuje RNA aktivitu polymerázy u koronavírusov a tým inhibuje replikáciu vírusu.

Quercetín (rastlinný polyfenol) podporuje bukovú absorpciu zinku a má dodatočné protivirálne vlastnosti.

Španielska štúdia zistila, že nízke hladiny zinku (pod 50 mcg/dl) zvyšuje riziko úmrtia pacienta o 130%.
Americká štúdia zistila 84% zníženie hospitalizácie a 45% zníženie úmrtnosti na základe kombinácie zinku a HCQ.
Americká štúdia zistila rýchly ústup prejavov kovidu, ako lapanie po dychu, na základe skorého podávania vysokých dávok zinku.
Talianska randomizovaná štúdia zistila podstatne zníženú mieru hospitalizácie a úmrtnosti u pacientov s COVID-19 keď dostávali quercetín.

Bromhexín

Bromhexín, ktorý je na Slovensku len na lekársky predpis, inhibuje expresiu bunkovej TMPRSS2 proteázy a tým vstup vírusu do bunky, ako sa opisuje od roku 2017.
Randomizovaná iránska štúdia so 78 pacientov zistila zníženie potreby JIS o 82%, zníženie intubácii o 89% a zníženie úmrtí o 100%.
Čínska štúdia konštatovala zníženie intubácií o 50% u pacientov, ktorí dostávajú brmhexín.
Ruská štúdia zistila rýchlejšie uzdravenie u hospitalizovaných pacientov, ktorí dastávali bromhexín.
Ruská štúdia profylaxie zistila redukciu u syptomatického od 20% do 0%.

Vitamín D3

Vitamín D3 podporuje a zlepšuje odozvu imunitného systému na infekcie.

Španielska kontrolovaná randomizovaná štúdia ukázala 96% redukciu rizika potreby JIS u pacientov, ktorí dostávali vysoké dávky vitamínu D (100 000 m.j.)
Iná španielska štúdia s 930 hospitalizovanými pacientami potvrdila 87% redukciu pobytu na JIS a 79% redukciu mortality u pacientov, ktorí dostávali vysoké dávky vitamínu D.
Štúdia vo francúzskom domove dôchodcov zistila 89% zníženie úmrtnosti u obyvateľov, ktorí dostávali vysoké dávky vitamínu D krátko pred alebo počas ochorenia na COVID-19.
Retrospektívna britská štúdia približne 1000 hospitalizovaných pacientov na COVID-19 zistila 80% redukciu mortality pri vysokých dávkach vitamínu D.
Veľká izraelská štúdia zistila silné spojenie medzi nedostatkom vitamínu D a závažnosťou COVID-19.

Aspirín (iný názov acylpyrín, rovnaká účinná látka)

Aspirín má protizrážavé a antitrombotické účinky.

Metaštúdia 15 000 pacientov zistila zníženie úmrtia na COVID-19 o 53% u pacientov, ktorí dostávali aspirín ako prevenciu alebo ako súčasť včasnej liečby.
Štúdia publikovaná v PLOS One konštatovala redukciu redukciu úmrtnosti na COVID-19 z 10,5% (kontrolná skupina) na 4,3% (s aspirínom) n=70 000.
Retrospektívna americká štúdia 400 pacientov zistila redukciu pobytu na JIS o 43% a redukciu mortality o 47% v skupine pacientov, ktorým bol podávaný včasne aspirín.

Arginín

Arginín je aminokyselina, ktorá podporuje endoteliálnu funkciu, imunitnú reguláciu a regeneráciu tkanív.

Malá randomizovaná kontrolovaná stúdia publikovaná v The Lancet E-Clinical Medicine zistila, že hospitalizovaní pacienti, ktorí dostávali 3g arginínu denne mali podstatne nižšiu potrebu podpory dýchania a mali podstatne kratšiu dobu hospitalizácie.
Metabolomická analýza u pacientov COVID-19 na JIS, ktorá bola publikovaná v Critical Care Explorations, zistila, že nízka hladina arginínu silne predikovala riziko úmrtia.
Správa publikovaná v PNAS zistila, že plazmový arginín a biodostupnosť arginínu boli signifikantne nižšie u dospelých a pediatrických pacientov ako v kontrolnej skupine.

Palina ročná – Artemisia annua (čaj, prášok alebo extrakt)

Extrakt z paliny ročnej má známe protimalarické a protivirálne účinky.

In vitro štúdia v German Max Planck Institute publikovaná v Nature Scientific Report zistila, že palina je účinná proti SARS-CoV-2 v realistickom dávkovaní.
Americká štúdia in vitro publikovaná v Journal of Ethnopharmacology zitila, že extrakt paliny v horúcej vode je efektívny voči replikácii SARS-CoV-2.
Malá klinická štúdia publikovaná v Antimicrobial Agents zistila, že virálna nálož sa znižovala signifikantne rýchlejšie u pacientov, ktorým bola podávaná účinná zložka paliny ( artemisinin-piperaquine).
V roku 2005 štúdia in vitro publikovaná v Antiviral Research ukázala, že palina je účinná proti pôvodnému vírusu SARS-1.
Na Madagaskare, ktorý bol prvá krajina, ktorá aplikovala palinu proti COVID-19, je úmrtnosť na COVID-19 a nadúmrtnosť veľmi nízka, dokonca aj na africké pomery.

Ústna voda a nosové spreje

Ústna voda a nosové spreje cielia na počiatočnú infekciu a virálnu replikáciu

Niekoľké malé štúdie zistili, ústne vody (kloktanie), ktoré sú založené na povidone-iodine a nosové spreje založené na povidone-iodine alebo oxide dusnatom môžu zamedziť infekciu koronavírom alebo redukovať trvanie a symptómy.
The German Society for Hospital Hygiene (DGKH) odporúča antivirálne ústne vody a nosové spreje na prevenciu a včasnú liečbu.