Cieľavedomá manipulácia liberálov, resp. progresívcov a ohlupovanie mladých ľudí prostredníctvom mimovládnych organizácií  s podporou zo zahraničia, začína prinášať svoje ovocie. Víťazstvo prezidentského kandidáta reprezentujúceho hodnoty, ktoré sú väčšine obyvateľov Slovenska cudzie,  predstavuje zdvihnutý prst pre všetky národné a kresťanské sily Slovenska.

Treba sa nám poučiť, že dobre zorganizovaná liberálna menšina cez spriaznené média prináša do spoločenskej diskusie prázdne frázy a témy, ktoré prezentujú ako myšlienky dobra a spravodlivosti. Východiskom pre morálnu obrodu spoločnosti nemôžu byť všeobecné a nič nehovoriace heslá, ale návrat k tradičným hodnotám postavených na kresťanstve, ktoré formovalo Európu a bez ktorého  by Európa tak, ako ju dnes poznáme, neexistovala.

Súčasťou nášho úsilia musí byt aj trvalá snaha o sociálny zmier a spravodlivé prerozdelenie vytvorených hodnôt. Naša spoločnosť musí garantovať každému jej členovi dôstojný a plnohodnotný život a účinné zaopatrenie aj v starobe. Bez morálneho obrodenia, ktorého základom je dobre fungujúca a spokojná rodina  cez ďalšiu výchovu a vzdelávanie, ktoré musí byť dostupné každému občanovi, toto nikdy nemôžeme dosiahnuť.

ZA RODINU, ZA TRADÍCIE, ZA KRESŤANSTVO, ZA SPRAVODLIVOSŤ.

Slavěna Vorobelová, predsedníčka strany s 1. podpredsedom Petrom Sokolom
Foto: Michaela Kolimárová