Novodobú históriu strany NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI píšeme všetci spoločne práve v týchto časoch!

Tváre, na ktoré ste čakali

Vedenie strany

Ing. Rudolf Huliak

Predseda strany

Vzdelanie
2002 - 2002: Vyššie skúšky z poľovníctva
1993 - 1998: Technická univerzita v Žiline

Profesionálna kariéra
2010 - Predseda Pozemkového spoločenstva obce Očová
2010 - Poľovnícky hospodár Poľovníckeho spolku Očová
2010 - Člen prezídia Slovenskej poľovníckej komory
2005 - Predseda streleckej komisie Oko SPZ a OPK Zvolen
2003 - súčasnosť: Konateľ PROFILAK spol. s r.o. , SZČO
1998 - 2003 - DRUKOS a.s. , Spoločnosť pre chudobných a chorých a.s. , AUTOFÁRO a.s. AUTONOVO a.s.

Jazykové znalosti
Nemecký jazyk – hovorovo
Ruský jazyk – hovorovo

Ing. Peter Sokol

Prvý podpredseda

Vzdelanie
1978 – 1983 Chemicko-technologická fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
1974 – 1978 Stredná priemyselná škola chemická, Bratislava

Profesionálna kariéra
1996 – Prezident nadácie Európska kultúrna spoločnosť
1995 – 1996 Slovenská poisťovňa a.s,, viceprezident
1994 – 1995 Exocel a.s, generálny riaditeľ
1993 – 1994 Najvyšší kontrolný úrad SR, podpredseda
1992 – 1993 Slovenská národná rada, poslanec
1990 – 1992 Obvodný úrad Stupava, prednosta

Jazykové znalosti
nemecky

generál v.v. Ing. Ivan Ševčík

Podpredseda

Ing. Pavel Zacharovský

Podpredseda

Ing. Dušan Doliak, MM.

Podpredseda

Vzdelanie
1997 – 1998 Tilburg Institute for Advanced Studies in Management, Holandsko
1983 – 1988 Strojnícka fakulta, Slovenská vysoká škola technická

Profesionálna kariéra
2020 – 2020 APM Digital, freelancer
2014 – 2019 IpBM n.o., riaditeľ
2011 – 2014 EPO INVEST a.s., predseda predstavenstva
2004 – 2011 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS, Winterthur, AXA, CEO, COO
2003 – 2004 Poistovna Slovenskej sporiteľne, a.s., predseda predstavenstva

Jazykové znalosti
anglicky, nemecky, rusky

JUDr. Jaroslav Magura

podpredseda

Vzdelanie
2007 Rigorózna štátna skúška APZ Bratislava (JUDr.)
1996-2001Akadémia PZ Bratislava - magisterské štúdium (Mgr.)

Profesionálna kariéra
od 2015 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva Liptovský Mikuláš, lektor a garant odboru Mediácia.
od 2010 poslanec obecného zastupiteľstva (zástupca starostu) obce Lipt. Sielnica
2010 – 2015 Riaditeľ pobočky Rozhodcovského súdu v Liptovskom Mikuláši
od 2008 SZČO - kancelária mediátora Liptovský Mikuláš
2006 – 2007 SBS Securitax Bratislava,konateľ SBS - detektívne služby
1985 – 2006 Ministerstvo vnútra SR

Jazykové znalosti
rusky, česky

Mgr. et Mgr. Katarína Malíková

Tajomníčka

Ing. Štefan Kysel

Hovorca

Manifest NÁRODNEJ KOALÍCIE

NÁRODNÁ KOALÍCIA je hnutie širokého spektra občanov Slovenskej republiky založené na demokratických princípoch. Demokratické princípy pre Národnú koalíciu znamenajú nielen široké zastúpenie občanov z rozličných profesií, spoločenských vrstiev a vzdelania, ale aj zastúpenie menšín, ktorých problémy je tiež nutné riešiť.

NÁRODNÁ KOALÍCIA vníma budúcnosť Slovenskej republiky v suverénnej a samostatnej politike, ale zároveň v spolupráci so všetkými, ktorí o takúto spoluprácu stoja. Táto spolupráca sa týka predovšetkým energetickej politiky a bezpečnostnej politiky.

Prioritou NÁRODNEJ KOALÍCIE je ochrana najväčšieho bohatstva Slovenska – vody, pôdy a lesa. Budeme revitalizovať agrárno-lesnícku podstatu slovenského vidieka ako pevného základu pre stabilitu a prosperitu Slovenska.

Nie je žiadnym tajomstvom, že veľká časť obyvateľstva žije v obavách o peniaze. Program NÁRODNEJ KOALÍCIE má svoju prioritu v sociálnom systéme, v poskytovaní slušných starobných, invalidných, výsluhových dôchodkov a štátnych sociálnych dávok pre sociálne, alebo pracovne znevýhodnené vrstvy obyvateľstva. Zároveň sa Národná koalícia bude zasadzovať o ich uplatnenie v spoločnosti. Pre našich spoluobčanov s nízkou kvalifikáciou je poľnohospodárstvo, lesníctvo a agroturizmus tvorca pracovných príležitostí a budeme podporovať podnikateľské zámery s cieľom zamestnávať čo najviac ľudí s nízkou kvalifikáciou práve v týchto sektoroch.

Pre NÁRODNÚ KOALÍCIU sú najdôležitejšie záujmy našej krajiny v zmysle politického a hospodárskeho útvaru ale aj prírody a krajiny, ktorej chceme byť dobrým hospodárom. Potrebou je transformácia ekonomiky v prospech všetkých občanov.

Jedným z cieľov NÁRODNEJ KOALÍCIE je prepracovať štátnu správu tak, aby bola maximálne nápomocná občanovi vo vytváraní hodnôt pre spoločnosť. Budeme podporovať tie sily, ktoré sa budú snažiť o maximálnu mieru slobody. Budeme presadzovať takú politiku štátu, ktorá bude zameraná na všetky oblasti spoločenského života a všetky potreby občana. Všetky opatrenia štátu musia byť pohodlné a pochopiteľné pre väčšinu obyvateľstva. Tomu budeme prispôsobovať aj prijímanie zákonov.