História strany NÁRODNÁ KOALÍCIA sa začala písať už v roku 2014.

V marci 2014 sa v Košiciach uskutočnil ustanovujúci snem Strany Demokratického Slovenska (SDS), a to na základe získania vyše 15 tisíc podpisov občanov SR. Za predsedu SDS bol zvolený Ing. Sergej Kozlík. Už v apríli 2014 sa SDS zúčastnila volieb do Európskeho parlamentu (EP). Získala 1,5 % hlasov, čo však nepostačovalo na vstup do EP.

V novembri 2014 sa uskutočnili komunálne voľby, v ktorých Strana Demokratického Slovenska získala 336 miest v obecných zastupiteľstvách a 20 starostov. Z prostredia politických analytikov zaznelo, že SDS bola najväčším prekvapením komunálnych volieb 2014. Počet členov prekročil hranicu 1000 a prevýšil aj viaceré parlamentné strany. Problémom SDS však bolo, že nemala dostatok finančných prostriedkov na propagovanie aktivít a programových téz.

V roku 2015 sa strana pokúsila o vytvorenie politického priestoru pre koalíciu viacerých menších, národne orientovaných strán, aby tak spoločne dokázali uspieť v parlamentných voľbách 2016. Niektoré prejavili záujem zúčastniť sa tohto projektu, a preto sa v auguste 2015 Strana Demokratického Slovenska premenovala na NÁRODNÚ KOALÍCIU, ktorá však napokon do parlamentných volieb 2016 po rôznych úskaliach nevstúpila. Myšlienka spájania sa za programové ciele strany je aj dnes kľúčová.

Dňa 24.marca 2018 predseda strany navrhol, aby vedenie NÁRODNEJ KOALÍCIE prevzala 36 ročná Ing. Slavěna Vorobelová, ktorá bola následne zvolená do funkcie novej predsedníčky. Sergej Kozlík sa stal programovým podpredsedom strany. K zmenám v štýle riadenia a výraznému omladeniu došlo aj na úrovni jednotlivých krajov a okresov.

NÁRODNÁ KOALÍCIA zostáva národne, sociálne a kresťansky orientovanou politickou stranou so silným programovým zázemím. Politické tézy, zloženie orgánov strany a stanovy strany sú dostupné v ďalších sekciách.

Strana je registrovaná Ministerstvom vnútra SR: Register politických strán

Tváre, na ktoré ste čakali

Vedenie strany

JUDr. Vladimír Hudec

Predseda strany

Vzdelanie
1973 – 1978 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
1970 – 1973 Gymnázium Bratislava

Profesionálna kariéra
2002 – VM Financial consulting s.r.o. konateľ spoločnosti
1998 – 2002 Slovenská poisťovňa a.s., viceprezident a podpredseda predstavenstva
1994 – 1998 Investičné spoločnosti a investičné fondy, predseda predstavenstva
1990 – 1994 Slovenská sporiteľňa a.s., riaditeľ odboru podnikateľských aktivít
1987 – 1990 Zdravotníctvo, riaditeľ zdravotníckeho zariadenia
1973 – 1987 Slovenská štátna sporiteľňa, riaditeľ odboru správy a ochrany majetku

Ing. Peter Sokol

Prvý podpredseda

Vzdelanie
1978 – 1983 Chemicko-technologická fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
1974 – 1978 Stredná priemyselná škola chemická, Bratislava

Profesionálna kariéra
1996 – Prezident nadácie Európska kultúrna spoločnosť
1995 – 1996 Slovenská poisťovňa a.s,, viceprezident
1994 – 1995 Exocel a.s, generálny riaditeľ
1993 – 1994 Najvyšší kontrolný úrad SR, podpredseda
1992 – 1993 Slovenská národná rada, poslanec
1990 – 1992 Obvodný úrad Stupava, prednosta

Jazykové znalosti
nemecky

Ing. Peter Tomeček

Podpredseda

Vzdelanie
1976 – 1980 Gymnázium J. Hollého, Trnava
1980 – 1984 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Stavebná fakulta

Profesionálna kariéra
1998 – 2002 poslanec mesta Trnava
1992 – 1994 poslanec NR SR, predseda parlamentného výboru pre privatizáciu
2006 – TNAD a.s. Trnava, manažér
2002 – 2005 Trnavský samosprávny kraj, predseda TTSK
1998 – 2001 ŽOS Trade, s.r.o. Trnava, riaditeľ
1994 – 1998 FNM SR, tajomník prezídia
1992 – 1993 MPSPNM SR, riaditeľ kancelárie ministra
1990 – 1992 Bytové hospodárstvo š.p. Trnava, riaditeľ
1985 – 1990 GR Tatrasklo Trnava, energetik

Ing. Sergej Kozlík

Podpredseda

Vzdelanie
1969 – 1974 Fakulta riadenia, Ekonomická univerzita Bratislava
1965 – 1968 Stredná všeobecnovzdelávacia škola

Profesionálna kariéra
2014 – ekonomický analytik
2004 – 2014 Európsky parlament, europoslanec
1998 – 2004 Národná rada SR, poslanec
1994 – 1998 Ministerstvo financií SR, podpredseda vlády, minister
1992 – 1994 Úrad vlády SR, riaditeľ odboru, podpredseda vlády
1990 – 1992 Slovenský protimonopolný úrad, riaditeľ odboru
1987 – 1990 Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia, riaditeľ odboru
1974 – 1987 Slovenský cenový úrad, referent, riaditeľ odboru

Jazykové znalosti
rusky, anglicky

Ing. Dušan Doliak, MM.

Podpredseda

Vzdelanie
1997 – 1998 Tilburg Institute for Advanced Studies in Management, Holandsko
1983 – 1988 Strojnícka fakulta, Slovenská vysoká škola technická

Profesionálna kariéra
2020 – 2020 APM Digital, freelancer
2014 – 2019 IpBM n.o., riaditeľ
2011 – 2014 EPO INVEST a.s., predseda predstavenstva
2004 – 2011 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS, Winterthur, AXA, CEO, COO
2003 – 2004 Poistovna Slovenskej sporiteľne, a.s., predseda predstavenstva

Jazykové znalosti
anglicky, nemecky, rusky

Manifest NÁRODNEJ KOALÍCIE

Východiskom je konštatovanie obrazu úpadku tradičných autorít, odvrat od náboženstva, všeobecný egoizmus a relativizmus v doktríne neoliberalizmu a socializmu, bezradná politika, ktorá nedosiahla nič pozitívneho.

NÁRODNÁ KOALÍCIA nie je uzatvorená politická ideológia, ale myšlienkový a politický útvar, výraz prirodzeného individuálneho a spoločensko-politického temperamentu, spočívajúceho na trvalých, vrodených dispozíciách človeka formovaných jeho národným a komunitným prostredím.

NÁRODNÁ KOALÍCIA nie je proti kultúre moderného západu, ako súčasní ultrakonzervatívci, verí v ekonomický rozvoj založený na princípoch voľného trhu, korigovaného vládnou intervenciou, ktorá zachováva a chráni národnú identitu a umožňuje prístup k blahobytu a kultúre pre každého člena spoločnosti. V ekonomickom rozvoji vidí dôležitý činiteľ sociálnej a politickej stability.

NÁRODNÁ KOALÍCIA je presvedčená , že štát má garantovať každému jednotlivcovi konkrétnu pomoc, ak sa ocitne v ťažkej životnej situácii. Nabáda k návratu k lokálnym iniciatívam a k ochrane rodiny a náboženstva ako neodmysliteľného piliera spoločnosti. Súčasne je presvedčená, že samotný jednotlivec, motivovaný pocitom občianskej povinnosti, sa musí usilovať o spoločenské dobro a štát mu v tom nemá brániť.

NÁRODNÁ KOALÍCIA je za evolučný typ spoločenského rozvoja. Je za spoločenské autority, za disciplinovanú spoločnosť, za primát tradičných politických inštitúcií, za garantovanie minimálnych sociálnych istôt, za zníženie byrokracie a daní.

NÁRODNÁ KOALÍCIA je presvedčená, že pravdivá politika má spočívať na tradičných hodnotách a normách vyplývajúcich z kresťanského náboženstva, obyčají a kultúry, ktoré sú prvotné voči existencii človeka a vďaka ním podlieha politická aktivita stabilite.

Stanovy politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA

Prečítať celé stanovyPrečítať celé stanovy