História strany NÁRODNÁ KOALÍCIA sa začala písať už v roku 2014.

V marci 2014 sa v Košiciach uskutočnil ustanovujúci snem Strany Demokratického Slovenska (SDS), a to na základe získania vyše 15 tisíc podpisov občanov SR. Za predsedu SDS bol zvolený Ing. Sergej Kozlík. Už v apríli 2014 sa SDS zúčastnila volieb do Európskeho parlamentu (EP). Získala 1,5 % hlasov, čo však nepostačovalo na vstup do EP.

V novembri 2014 sa uskutočnili komunálne voľby, v ktorých Strana Demokratického Slovenska získala 336 miest v obecných zastupiteľstvách a 20 starostov. Z prostredia politických analytikov zaznelo, že SDS bola najväčším prekvapením komunálnych volieb 2014. Počet členov prekročil hranicu 1000 a prevýšil aj viaceré parlamentné strany. Problémom SDS však bolo, že nemala dostatok finančných prostriedkov na propagovanie aktivít a programových téz.

V roku 2015 sa strana pokúsila o vytvorenie politického priestoru pre koalíciu viacerých menších, národne orientovaných strán, aby tak spoločne dokázali uspieť v parlamentných voľbách 2016. Niektoré prejavili záujem zúčastniť sa tohto projektu, a preto sa v auguste 2015 Strana Demokratického Slovenska premenovala na NÁRODNÚ KOALÍCIU, ktorá však napokon do parlamentných volieb 2016 po rôznych úskaliach nevstúpila. Myšlienka spájania sa za programové ciele strany je aj dnes kľúčová.

Dňa 24.marca 2018 predseda strany navrhol, aby vedenie NÁRODNEJ KOALÍCIE prevzala 36 ročná Ing. Slavěna Vorobelová, ktorá bola následne zvolená do funkcie novej predsedníčky. Sergej Kozlík sa stal programovým podpredsedom strany. K zmenám v štýle riadenia a výraznému omladeniu došlo aj na úrovni jednotlivých krajov a okresov.

NÁRODNÁ KOALÍCIA zostáva národne, sociálne a kresťansky orientovanou politickou stranou so silným programovým zázemím. Politické tézy, zloženie orgánov strany a stanovy strany sú dostupné v ďalších sekciách.

Strana je registrovaná Ministerstvom vnútra SR: Register politických strán

Tváre, na ktoré ste čakali

Vedenie strany

Ing. Slavěna Vorobelová

Predsedníčka strany

Vzdelanie
2000 – 2006 Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita Plzeň
2004 – 2005 Facoltà di economia, Università degli Studi di Verona
1996 – 2000 Obchodná akadémia, Svidník

Profesionálna kariéra
2018 – Predsedníčka strany
2018 – 2018 Slovak Business Agency, Bratislava, odborný koordinátor mediálnej podpory
2017 – 2017 EDYMAX SE, Bratislava, hiring/marketing manager
2012 – 2017 Národný inšpektorát práce, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
2011 – 2012 Mesto Humenné, hovorkyňa
2007 – 2010 Národný inšpektorát práce, hovorkyňa

Jazykové znalosti
anglicky, taliansky, nemecky, rusky, rusínsky

Ing. Peter Sokol

Prvý podpredseda

Vzdelanie
1978 – 1983 Chemicko-technologická fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
1974 – 1978 Stredná priemyselná škola chemická, Bratislava

Profesionálna kariéra
1996 – Prezident nadácie Európska kultúrna spoločnosť
1995 – 1996 Slovenská poisťovňa a.s,, viceprezident
1994 – 1995 Exocel a.s, generálny riaditeľ
1993 – 1994 Najvyšší kontrolný úrad SR, podpredseda
1992 – 1993 Slovenská národná rada, poslanec
1990 – 1992 Obvodný úrad Stupava, prednosta

Jazykové znalosti
nemecky

Ing. Peter Tomeček

Podpredseda

Vzdelanie
1976 – 1980 Gymnázium J. Hollého, Trnava
1980 – 1984 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Stavebná fakulta

Profesionálna kariéra
1998 – 2002 poslanec mesta Trnava
1992 – 1994 poslanec NR SR, predseda parlamentného výboru pre privatizáciu
2006 – TNAD a.s. Trnava, manažér
2002 – 2005 Trnavský samosprávny kraj, predseda TTSK
1998 – 2001 ŽOS Trade, s.r.o. Trnava, riaditeľ
1994 – 1998 FNM SR, tajomník prezídia
1992 – 1993 MPSPNM SR, riaditeľ kancelárie ministra
1990 – 1992 Bytové hospodárstvo š.p. Trnava, riaditeľ
1985 – 1990 GR Tatrasklo Trnava, energetik

Mgr. Anton Martvoň, PhD.

Podpredseda

VZDELANIE
2011 - úspešne absolvované advokátske skúšky na Slovenskej advokátskej komore
2004-2008 - Právnická fakulta UK, Bratislava- doktorandské štúdium
1999-2004 - Právnická fakulta UK, Bratislava- magisterské štúdium
1994-1998 - Gymnázium POH, Dolný Kubín - maturita

ZAMESTNANIE
od r. 2008 Katedra správneho a environmentálneho práva na PraF UK v Bratislave - právnik a odborný asistent prednášajúci a vyučujúci semináre vo ved. odbore správne právo
r. 2012 - 2016 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Ústavnoprávneho výboru NRSR a podpredseda Osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu SIS
r. 2005 - 2013 Paneurópska vysoká škola v Bratislave (býv. Bratislavská vysoká škola práva) - externý odborný asistent na Ústave verejného práva prednášajúci v odbore správne právo
2006 - 2012 - živnostník a asistent poslancov NRSR
2004 - 2008 - Katedra správneho a environmentálneho práva na PraF UK v Bratislave - interný doktorand
2004 - 2007 - advokátsky koncipient vykonávajúci koncipientsku prax

OSTATNÉ FUNKCIE, SKÚSENOSTI A PRAX
od r. 2019 člen a podpredseda politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA
v r. 2017 nezávislý kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja
v r. 2016 získanie oficiálneho poďakovania (ocenenia) od mesta Dolný Kubín za ústretovú spoluprácu a nezištnú pomoc v prospech rozvoja mesta Dolný Kubín
2009 - 2018 Správna rada Slovenského národného strediska pre ľudské práva Bratislava - člen a od roku 2011 až do roku 2018 (s jedným prerušením) jej predseda
2015- 2017 člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave
2012- 2016 člen Parlamentného zhromaždenia NATO za SR
2012-2016 člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
2011- 2015 člen Rady vysokých škôl za Právnickú fakultu UK v Bratislave
v r. 2011 absolvovaný trojtýždňový prednáškový a vedecký pobyt s vedením seminárov na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne
2010- 2012 podpredseda Rady Slovenského pozemkového fondu v Bratislave
2009- 2010 poslanec mestského zastupiteľstva v meste Dolný Kubín
2008- 2012 Akademický senát Právnickej fakulty UK v Bratislave - člen a do r. 2010 podpredseda za zamestnaneckú časť
2007- 2008 dozorná rada Technických služieb, s.r.o. v Dolnom Kubíne – člen
r. 2004 Ústredná volebná komisia SR pre voľby do Európskeho parlamentu – člen komisie
r. 2003 Okresný súd v Dolnom Kubíne - 5 týždňov (august- september) odborná pracovná stáž a prax pod dohľadom vedenia súdu
2002- 2017 Disciplinárna komisia pre študentov Právnickej fakulty UK v Bratislave - člen disciplinárnej komisie pre študentov
2002- 2003 Kancelária NRSR v Bratislave - 7 mesiacov (november – máj) absolvovaná odborná stáž v parlamente organizovaná NRSR v spolupráci s National democratic institute (NDI) Canada
2002- 2003 Komisia pre reformu študijného poriadku Právnickej fakulty UK v Bratislave - aktívny člen
v r. 2002 získaná akademická pochvala rektora Univerzity Komenského za činnosť v prospech Univerzity Komenského a za prácu na Právnickej fakulte UK v Bratislave
2001- 2002 - účastník programu Work & Travel organiz. Council Exchanges of New York - práca pre motel - recepčný - supervisor a pre advokátsku kanceláriu v Atlantic City, NJ, USA
v r. 2001 získaný certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu “Právo európskych spoločenstiev pre pokročilých“
2000-2004 Akademický senát Právnickej fakulty UK v Bratislave - aktívny člen a od r.2003 jeho podpredseda za študentskú časť
1999-2003 Európske združenie študentov práva (ELSA), Bratislava - aktívny člen a v r. 2000-2002 člen Dozornej rady ELSA BA
1999-2001 Centrum pre európsku politiku (CEP), Bratislava - projekt "Rozhovory o EÚ" na stredných školách - účastník na seminároch a konferenciách o EÚ a NATO organizovaných CEP-om
1999-2000 Nadácia Občan a demokracia, Bratislava - účastník projektu "Streetlaw" ako vyučujúci na stredných školách - člen poroty na celoslovenskom kole olympiády z ľudských práv v Liptovskom Mikuláši

Ing. Sergej Kozlík

Podpredseda

Vzdelanie
1969 – 1974 Fakulta riadenia, Ekonomická univerzita Bratislava
1965 – 1968 Stredná všeobecnovzdelávacia škola

Profesionálna kariéra
2014 – ekonomický analytik
2004 – 2014 Európsky parlament, europoslanec
1998 – 2004 Národná rada SR, poslanec
1994 – 1998 Ministerstvo financií SR, podpredseda vlády, minister
1992 – 1994 Úrad vlády SR, riaditeľ odboru, podpredseda vlády
1990 – 1992 Slovenský protimonopolný úrad, riaditeľ odboru
1987 – 1990 Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia, riaditeľ odboru
1974 – 1987 Slovenský cenový úrad, referent, riaditeľ odboru

Jazykové znalosti
rusky, anglicky

JUDr. Vladimír Hudec

Tajomník strany

Vzdelanie
1973 – 1978 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
1970 – 1973 Gymnázium Bratislava

Profesionálna kariéra
2002 – VM Financial consulting s.r.o. konateľ spoločnosti
1998 – 2002 Slovenská poisťovňa a.s., viceprezident a podpredseda predstavenstva
1994 – 1998 Investičné spoločnosti a investičné fondy, predseda predstavenstva
1990 – 1994 Slovenská sporiteľňa a.s., riaditeľ odboru podnikateľských aktivít
1987 – 1990 Zdravotníctvo, riaditeľ zdravotníckeho zariadenia
1973 – 1987 Slovenská štátna sporiteľňa, riaditeľ odboru správy a ochrany majetku

Manifest NÁRODNEJ KOALÍCIE

Východiskom je konštatovanie obrazu úpadku tradičných autorít, odvrat od náboženstva, všeobecný egoizmus a relativizmus v doktríne neoliberalizmu a socializmu, bezradná politika, ktorá nedosiahla nič pozitívneho.

NÁRODNÁ KOALÍCIA nie je uzatvorená politická ideológia, ale myšlienkový a politický útvar, výraz prirodzeného individuálneho a spoločensko-politického temperamentu, spočívajúceho na trvalých, vrodených dispozíciách človeka formovaných jeho národným a komunitným prostredím.

NÁRODNÁ KOALÍCIA nie je proti kultúre moderného západu, ako súčasní ultrakonzervatívci, verí v ekonomický rozvoj založený na princípoch voľného trhu, korigovaného vládnou intervenciou, ktorá zachováva a chráni národnú identitu a umožňuje prístup k blahobytu a kultúre pre každého člena spoločnosti. V ekonomickom rozvoji vidí dôležitý činiteľ sociálnej a politickej stability.

NÁRODNÁ KOALÍCIA je presvedčená , že štát má garantovať každému jednotlivcovi konkrétnu pomoc, ak sa ocitne v ťažkej životnej situácii. Nabáda k návratu k lokálnym iniciatívam a k ochrane rodiny a náboženstva ako neodmysliteľného piliera spoločnosti. Súčasne je presvedčená, že samotný jednotlivec, motivovaný pocitom občianskej povinnosti, sa musí usilovať o spoločenské dobro a štát mu v tom nemá brániť.

NÁRODNÁ KOALÍCIA je za evolučný typ spoločenského rozvoja. Je za spoločenské autority, za disciplinovanú spoločnosť, za primát tradičných politických inštitúcií, za garantovanie minimálnych sociálnych istôt, za zníženie byrokracie a daní.

NÁRODNÁ KOALÍCIA je presvedčená, že pravdivá politika má spočívať na tradičných hodnotách a normách vyplývajúcich z kresťanského náboženstva, obyčají a kultúry, ktoré sú prvotné voči existencii človeka a vďaka ním podlieha politická aktivita stabilite.

Stanovy politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA

Prečítať celé stanovyPrečítať celé stanovy