Politické strany KDŽP Aliancia za Slovensko, NÁRODNÁ KOALÍCIA a strana bývalého ministra poľnohospodárstva pána Vladimíra Chovana DOMA DOBRE sa dohodli na vzájomnom postupe v rokovaní s inými stranami o účasti vo veľkom národnom bloku.

Našou podmienkou je, aby sme sa zhodli nielen na modernom volebnom programe pre prosperujúce Slovensko, na hodnotovej agende s cieľom zásadne zvýšiť ochranu počatého života a rozvoja rodiny, ale aby sme aj jednoznačne deklarovali, že budeme rešpektovať demokratické zriadenie, uznávame krivdy a nespravodlivosti spáchané v dejinách na nevinných ľuďom a odmietame ich. Takýto národný blok strán má reálnu šancu vzniknúť a má reálnu šancu vyhrať najbližšie parlamentné voľby. Jednota a spolupráca pronárodných kresťanských síl je kľúčová v historických momentoch a výzvach.