Skip to main content

Harabin podporuje Harabina: Na pulze Eurovolieb 2019

Prinášame Vám rozhovor s kandidátom na poslanca do Európskeho parlamentu za stanu Národnej koalície, Slavomírom Harabinom. Ide o synovca známejšieho z Harabinovcov, sudcu Štefana.

Podporuje strýko Harabin Vašu kandidatúru do Európskeho parlamentu?

Jednoznačne áno. Viete, už od útleho detstva, keď sme sa stretávali, sme viedli pre mňa veľmi pútavé a hodnotné debaty ohľadom politického a medzinárodného diania. Je medzi nami dvoma naozaj neuveriteľná názorová zhoda, a myslím si, že práve preto cítim z jeho strany veľkú podporu. Dôveruje mi a vie, že za týmito našimi spoločnými myšlienkami si budem pevne stáť a hlavne, v prípade akéhokoľvek hlasovania v európskom parlamente, z týchto pozícií neuhnem ani o milimeter. Štefan to skúsil v prezidentských voľbách, no a teraz je rada na mne, aby tieto naše postoje bolo jasne počuť aj v Bruseli.

Pán Harabin, čo je Vašou prioritnou témou, ktorá Vás vedie v kandidatúre do Európskeho parlamentu?

Prioritne je to spoločná vlastenecká téma celej Národnej koalície. Všetci sme kandidáti, ktorí cítia silnú potrebu nahlas hovoriť o národných záujmoch Slovenska. Kandidujem preto, aby Slovensko bolo aj mojim pričinením suverénnym partnerom v spoločnej Európe. Som striktne proti tomu, aby sa v európskej politike hrala dvojitá falošná hra uprednostňovaných národných záujmov. Na Slovensku politické elity presviedčajú občanov, že nepodporia spoločné európske snahy na podporu migrácie a potom ich vlastní poslanci v Európskom parlamente za túto migráciu zahlasujú. Netuším koho záujmy zastupujú, ale som hlboko presvedčený, že v celej Európe je väčšina populácie proti migrácii. Ak poslanci európskeho parlamentu aj napriek tomu zahlasujú za niečo, čo túto krízu prehĺbi, je to pre mňa veľké zlyhanie demokracie. Nie je pre mňa mysliteľné, aby som ako presvedčený vlastenec takto nehanebne zradil národné záujmy nás Slovákov. Som odhodlaný zabojovať v nadchádzajúcich eurovoľbách a rovnako budem bojovať aj ako poslanec Európskeho parlamentu. Mám podporu Národnej koalície, mám podporu mojej rodiny, priateľov a kandidujem, aby som si získal aj podporu Slovákov.

Pán Harabin, ktorú tému považujete Vy osobne za kľúčovú pre Vaše pôsobenie v Európskom parlamente?

Pre mňa je to potravinová sebestačnosť, bezpečnosť a najmä neprípustná dvojitá kvalita potravín. Niekedy bolo Slovensko takmer na 100% potravinovo sebestačné a kvalita našich potravín mohla byť vzorom pre okolité štáty. Je pravdou, že vtedy bol výber potravín oveľa menší, ale v tých základných potravinách sme boli naozaj zabezpečení. Dnes naša vlastná produkcia tvorí maximálne 40%, nehovoriac o nízkej kvalite potravín z dovozu. Je to alarmujúce a je potrebné to čo najskôr zvrátiť. Budem presadzovať jednotnú potravinovú politiku pre všetky členské štáty EÚ a nepodporím žiadne ďalšie obmedzenia, ktorých dôsledkom by bolo akékoľvek ohrozenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Drobní farmári a malí roľníci musia byť slobodní a konkurencieschopní v každom štáte EÚ rovnako, nie iba v niektorých. To sa dá dosiahnuť iba rušením centralizovaných byrokratických príkazov Európskej komisie. Práve tie v sebe často skrývajú výnimky zvýhodňujúce poľnohospodárov v rozvinutejších krajinách EÚ. Osobne sa zasadím za dôstojné postavenie Slovenska v európskej únii a budem presadzovať absolútnu rovnosť a slobodu pre každého jedného z nás. Vždy to však budem robiť s dôrazom na našu národnú suverenitu. Aj preto som hrdý, že som kandidátom Národnej koalície.

Viac info: NÁRODNÁ KOALÍCIA