Bratislava, 12. september 2019 – Trestné oznámenie na neznámych páchateľov pre podozrenie zo spáchania trestného činu “hanobenie národa, rasy a presvedčenia” v zmysle § 423 ods. 1 Trestného zákona, podali na Generálnu prokuratúru SR a generálnemu prokurátorovi podpredsedovia Národnej koalície Anton Martvoň a Peter Sokol. Tento trestný čin mali spáchať občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti na futbalovom zápase kvalifikácie EURO 2020 Maďarsko – Slovensko v Budapešti tým, že verejne hanobili štátne symboly Slovenskej republiky – štátnu hymnu, štátnu vlajku a štátny znak SR.

„Pri slovenskej štátnej hymne títo občania Slovenska maďarskej národnosti, nachádzajúci sa v sektore pre slovenských divákov, pískali, používali hanebné gestá, i pokriky, ničili zástavy Slovenskej republiky alebo mali  prečiarknutý štátny znak SR na šáloch s nápisom „h..no“ v maďarčine. To však nebolo všetko, dokonca aj verejne hanobili a údajne inzultovali ponižujúcimi nadávkami občanov SR slovenskej národnosti vrátane rasistických inzultácií voči slovenskej futbalovej reprezentácii, na ktorú na záver po víťazstve z tribúny hádzali veci, hrubo hanlivo kričali a pľuli za súčasného ukazovania hanlivých gest,“ dodáva k podaniu Peter Sokol.

Podľa Antona Martvoňa musia zákony „platiť pre každého na Slovensku! Nemôže mať jedna menšina viac práv len preto, že majú ministrov a nemôžu si dovoľovať viac ako slovenská väčšina alebo ako iná menšina v SR. Všetci občania SR majú rovnaké práva i povinnosti v SR. Plne súhlasíme, keď je niekto odsúdený za verejné hanobenie rómskej, maďarskej alebo inej národnosti v SR, ale tak aj príslušníci maďarskej menšiny v SR, by mali byť rovnako a bez výnimky potrestaní za  verejné hanobenie slovenského národa.“

V oznámení sa uvádza aj výzva slovenskej prokuratúre i polícii, aby na základe tohto trestného oznámenia dôkladne preverili všetky kamerové záznamy a fotografické zábery z futbalového zápasu z médií a od usporiadateľov, či od maďarskej polície, ako aj vypočuli svedkov zo slovenského diváckeho sektora z futbalového štadióna v Budapešti, aby páchatelia verejne hanobiaci slovenský národ a štátne symboly SR boli vypátraní a ako štátni občania SR potrestaní či odsúdení. „Zároveň dúfame, že  slovenská polícia bude v budúcnosti dôkladnejšie monitorovať aj futbalové zápasy DAC Dunajská Streda práve kvôli množiacim sa podobným excesom jej fanúšikov aj na Slovensku,“ dodávajú oznamovatelia.