FINANCOVANIE

Bez oligarchov, čestne a transparentne.

Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA je financovaná v zmysle zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Príjmami strany sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z darov fyzických a právnických osôb, príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov strany v bankách.