Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás v roku 2020 (január až december) finančne podporili.

Samozrejme nám viete pomôcť aj inak. Ak chcete vo svojom okolí propagovať názory a myšlienky strany NÁRODNÁ KOALÍCIA, prihláste sa ako člen strany a pošleme Vám viac informácií. Vopred ďakujeme za Váš záujem.

  • Stiahnite si prihlášku
  • Vyplňte a podpíšte prihlášku
  • Odošlite prihlášku na adresu: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02 Slovenská republika

Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA obdržala v roku 2020 na svoju činnosť finančné dary bezhotovostnými platbami na bežný účet strany spolu vo výške 41 390,-€. Z toho traja darcovia prispeli sumou vyššiou ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v čase ich prijatia, spolu sumou: 31 800,-€:

1 Peter Sokol, Havlíčkova 13, Bratislava 14 800 €
2 JUDr. Vladimír Hudec, Odborárske nám. 6, Bratislava 7 000 €
3 Ing. Andrej Gmitter, Pod Šibeňou horou 77, Bardejov 10 000 €

Okrem uvedeného, 17 darcov prispelo v roku 2020 peňažným darom, ktorého suma nie je vyššie ako ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v čase ich prijatia. Títo poskytli dary spolu vo výške 9 590,-€.

Okrem uvedených finančných darov roku 2020 strana NÁRODNÁ KOALÍCIA neprijala žiadne iné bezodplatné plnenia.