Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás v roku 2018 (marec až jún) finančne podporili.

Samozrejme nám viete pomôcť aj inak. Ak chcete vo svojom okolí propagovať názory a myšlienky strany NÁRODNÁ KOALÍCIA, prihláste sa ako člen strany a pošleme Vám viac informácií. Vopred ďakujeme za Váš záujem.

  • Stiahnite si prihlášku
  • Vyplňte a podpíšte prihlášku
  • Odošlite prihlášku na adresu: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02 Slovenská republika
1Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 3, Bratislava2 720 €
2Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 3, Bratislava3 000 €
3JUDr. Vladimír Hudec, Odborárske nám. 6, Bratislava564 €
4MVDr. Branislav Jaďuď,  Sládkovičova 7, Nová Baňa100 €
5Ing. Slavěna Vorobelobvá, Mierová 71, Humenné100 €
6Luboš Majer,  Gaštanová 22, Žilina100 €
7Ing. Andrej Gmitter, Pod Šibeňou horou 77, Bardejov100 €
8Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 3, Bratislava100 €
9Mgr.Tomáš Szmercsányi, Pečnianska 27,  Bratislava3 000 €
10Mgr.Tomáš Szmrecsányi, Pečnianska 27,  Bratislava4 000 €
11JUDr.Július Gaži, Bellova 2/i, Bratislava10 000 €
12Peter Sokol, Havlíčkova 13,  Bratislava7 700 €
13Milan Rehák, Kostolná – Záriečie 58,100 €
14Peter Sokol, Havlíčkova 13, Bratislava100 €
15Mgr.Tomáš Szmrecsányi, Pečnianska 27, Bratislava100 €
16Peter Sokol, Havlíčkova 13, Bratislava100 €
17Mgr. Marek Para, Šancova 48, Bratislava100 €
18Róbert Šimko,  Pod papierňou 38, Bardejov4 500 €
19Ing. Slavěna Vorobelová, Mierová 71,  Humenné4 500 €
20Andrej Gmitter,  Pod Šibeňou horou 77, Bardejov4 500 €
21Bohuš Garbár, ČSL armády 17, Košice4 500 €
22Mgr. Tomáš Szmrecsányi, Pečnianska 27,  Bratislava1 500 €
23Mgr. Tomáš Szmrecsányi, Pečnianska 27,   Bratislava1 000 €
24JUDr. Július Gaži, Bellova 2/i, Bratislava10 000 €
25Mgr. Tomáš Szmrecsányi, Pečnianska 27,   Bratislava500 €
26MVDr. Peter Baranik, Nový Riadok 18, Stropkov4 800 €