Skip to main content

Slavěna Vorobelová, predsedníčka strany NÁRODNÁ KOALÍCIA

Žien je na slovenskej politickej scéne stále málo. NÁRODNÚ KOALÍCIU vedie už vyše roka mladá žena. Slavěna Vorobelová, ktorá zastáva post predsedníčky, pričom stoličky podpredsedov obsadili muži. Čo ju viedlo prijať takúto ponuku a ako vníma dnes najvýraznejšiu zástupkyňu nežnejšieho pohlavia na Slovensku, novozvolenú prezidentku Zuzanu Čaputovú?

Prečo ste vstúpili do politiky? Slavěna Vorobelová

Uvedomila som si na základe osobnej skúsenosti s fungovaním systému, že nestačí len kritizovať, resp. snažiť sa o zefektívnenie či bojovať za spravodlivosť ako jednotlivec. To, ako to na Slovensku funguje, resp. skôr nefunguje, jeden človek a jeho vôľa nenapraví, ani nič nezmení. Každý z nás má určite skúsenosť, že sa dnes nevie domôcť svojich práv a spravodlivosti či už v zdravotníctve, v školstve alebo v kontakte so štátnymi úradmi. Ľudia sa bežne stretávajú s korupciou a vymenovať všetky kauzy súčasnej vlády by trvalo hodiny. Treba spojiť ľudí, ktorí odmietajú počúvať prázdne reči politikov a očakávajú konkrétne, praktické a zásadné systémové zmeny a riešenia. A presne takých máme v strane. Ľudí s bohatými politickými skúsenosťami, ale aj nových mladých ľudí, ktorí v straníckej politike nikdy nepôsobili.

Treba spojiť ľudí, ktorí odmietajú počúvať prázdne reči politikov a očakávajú konkrétne, praktické a zásadné systémové zmeny a riešenia.

Čo ste predtým robili?

Pôsobila som ako riaditeľka kancelárie a kontroly na Národnom inšpektoráte práce. Z tohto miesta som však bola odvolaná potom,čo som poukázala na nekalé praktiky. O tom,že to nebolo len nejaké moje zhodnotenie,svedčí to, že som dostala postavenie chráneného oznamovateľa. Doteraz som nebola členkou žiadnej politickej strany, ani som sa v tejto oblasti neangažovala.

Niektorí muži však ešte aj dnes považujú ženu vo vyššej pozícii za menejcennú a nedôverujú jej, preto je niekedy potrebné vyvinúť dvojnásobné úsilie.

Je ťažké presadiť sa v mužskom prostredí?

Žien v politike je u nás naozaj málo. Ale nemyslím si, že by pohlavie malo rozhodovať o tom, v akej oblasti niekto môže alebo nemôže pôsobiť. Skutočná emancipácia je predsa o tom, že je rovnosť šancí a príležitostí a teda uspeje ten, kto je lepší, bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena. Niektorí muži však ešte aj dnes považujú ženu vo vyššej pozícii za menejcennú a nedôverujú jej, preto je niekedy potrebné vyvinúť dvojnásobné úsilie.

Je Zuzana Čaputová pre vás vzor?

Rozhodne je jej úspech pre mňa inšpirujúci, ale jej hodnotové postoje nie sú pre mňa prijateľné. Vyznávam tradičné kresťanské a národné hodnoty. Slovensko a záujmy Slovákov sú pre mňa na prvom mieste. Novozvolená prezidentka považuje, napríklad, za normálne, ak sa dvaja muži tvária ako rodina a vychovávajú dieťa. S tým sa nedokážem stotožniť. To, ako zvíťazila, koľko peňazí do volieb vložila a akú nekritickú mediálnu podporu mala, tiež nie je podľa môjho názoru v poriadku.

Verím však v spravodlivosť a rovnosť každého občana pred zákonom.

Takže prípadná spolupráca by bola ťažká?

Každý, kto je činný v politike, musí spolupracovať, bez toho sa to nedá. Ak by naša strana uspela a boli by sme v parlamente či súčasťou vlády, je spolupráca s prezidentom nevyhnutná. Aj keď môžete mať výhrady k osobe, ktorá túto funkciu zastáva, je potrebné vnímať pozíciu prezidenta ako úrad, inštitúciu. Keď si zoberieme prezidenta Andreja Kisku, je podozrivý z daňových a pozemkových podvodov, ale kým sa mu neskončí mandát, stále je to prezident. A túto pozíciu treba rešpektovať. Verím však v spravodlivosť a rovnosť každého občana pred zákonom.

Ako je to s financovaním strany, bez peňazí sa presadiť asi nedá?

Strana má funkčné regionálne štruktúry vo všetkých krajoch, teda vo väčšine okresov. Máme vyše 1 500 členov. Mnohí z nich aj prispeli na fungovanie a kampaň, pretože zároveň kandidovali. Takže finančné prostriedky máme najmä od nich. Nehovorím, že máme peňazí na rozhadzovanie, ale na bežný chod to zatiaľ stačí. Financovali sme už komunálne voľby, ktoré dopadli so skvelým výsledkom a eurovoľby nám dajú známku opäť. Najväčšie náklady však budú budúcoročné parlamentné voľby.

Viac info: NÁRODNÁ KOALÍCIA

Kto je Slavěna Vorobelová?

Predsedníčka strany NÁRODNÁ KOALÍCIA pochádza z východného Slovenska. Vzdelanie: Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita Plzeň, Facoltà di economia, Università degli Studi di Verona. Predchádzajúce pôsobenia: manažérka, hovorkyňa mesta, riaditeľka kancelárie a kontroly Národného inšpektorátu práce (z postu odišla potom, ako upozornila na nekalé praktiky v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.)