V Nižnej na Orave sa konalo stretnutie členov, sympatizantov a občanov, kde im strana predstavila ďalšie smerovanie. Okrem programu a priorít strany odzneli aj priority v rámci EÚ, ktoré kandidáti NÁRODNEJ KOALÍCIE budú presadzovať, ak im občania dajú vo voľbách do Európskeho parlamentu svoju dôveru. Osobne sa predstavili aj líder kandidátky Peter Tomeček spolu s Antonom Martvoňom, ktorí obaja zastávajú pozície podpredsedov strany.