Pri kauze piešťanského CT padali hlavy, za tender na nemocničné lôžka by mali padnúť ďalšie!

NÁRODNÁ KOALÍCIA na základe verejne dostupných zdrojov zistila, že postele v rámci tendra by mohli byť predražené až o cca 7 miliónov eur!

Na pochybný tender v rezorte zdravotníctva, spustený ešte za éry ministra Tomáša Druckera v hodnote 33 744 000 EUR na nákup nemocničných lôžok, upozorňuje strana NÁRODNÁ KOALÍCIA.

Podozrenie sa týka potenciálneho predraženia vo výške približne 7 miliónov EUR v prípade, ak dôjde k naplneniu všetkých rámcových zmlúv pri maximálnej konfigurácii obstarávaných položiek. „Premiér Peter Pellegrini spolu s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou deklarovali pri tomto obstarávaní šetrenie, no zjavne zabudli dodať, že ide o šetrenie po smerácky. Paradoxne vďaka centrálnemu verejnému obstarávaniu, ktorého spustenie bolo po kauze piešťanského CT ako jedno z opatrení, aby nedochádzalo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi,“ upozorňuje Slavěna Vorobelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE.

Z centrálneho registra zmlúv vyplýva, že Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo 11. 6. 2018 viaceré rámcové zmluvy v celkovej hodnote niekoľko desiatok miliónov EUR s viacerými úspešnými uchádzačmi na nákup nemocničných lôžok. „Zarazilo nás však, že boli vypísané tesne po sebe dva tendre na rovnaký predmet zákazky v rozdielnych sumách,“ konštatuje Slavěna Vorobelová. Centrálne verejné obstarávanie na nákup lôžok v hodnote 23 678 540 EUR bolo vyhlásené v marci 2017. V júni 2017 bolo toto obstarávanie zrušené pre neefektívnosť a nehospodárnosť. Lenže mesiac na to, v júli 2017, ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo ďalšie verejné obstarávanie s rovnakým predmetom zákazky, pričom len upravilo počty jednotlivých položiek. Nový tender bol vypísaný na sumu 33 744 000 EUR.

„Otázkou ostáva, prečo bol takto expresne rýchlo vypísaný nový tender a pri kozmetických zmenách v počtoch jednotlivých položiek sa podstatne navýšila hodnota tejto zákazky? Po kontrole tendra na nákup nemocničných lôžok na základe verejne dostupných materiálov sa javí, že môže ísť o potenciálne predraženie oproti trhovým cenám na úrovni 40 percent, čo pri veľkosti obstarávania môže činiť sumu takmer 7 miliónov EUR. Za túto sumu, ak máme na Slovensku ročne cca 1,21 milióna hospitalizácií, by sme vedeli pacientom zabezpečiť v nemocniciach toaletný papier počas vyše 20 rokov, prípadne slávne hygienické balíčky počas vyše 6 rokov,“ upozorňuje Peter Sokol, 1. podpredseda strany.

NÁRODNÁ KOALÍCIA žiada premiéra, ako aj štátne kontrolné orgány, aby okamžite vykonali hĺbkové kontroly na všetky verejné obstarávania, ktoré prebehli a prebiehajú centrálne pod taktovkou ministerstva zdravotníctva, ktoré zastrešuje generálny tajomník Jozef Ráž, s dôrazom na okamžité pozastavenie sporných rámcových zmlúv na nákup nemocničných lôžok. Strana zároveň očakáva, že bude v čo najkratšom čase vyvodená osobná zodpovednosť za toto neakceptovateľné konanie. „Zarábať na ľudskom nešťastí a dokonca na detských osudoch je nielen nesociálne a neetické, ale v našej spoločnosti absolútne neprijateľné,“ hovorí Slavěna Vorobelová, predsedníčka strany NÁRODNÁ KOALÍCIA.