Skip to main content

Vyhlásenie:
Oficiálne stanovisko strany NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI na tému stanovy strany.

Ku dnešnému dňu evidujeme zvýšený počet útokov na našu stranu v online priestore na tému nedávneho vyjadrenia predsedu strany Ing. Rudolfa HULIAKA a postoja k Európskej únií a stanovami strany.
Vyjadrenie predsedu strany Ing. Rudolfa Huliaka nie je v príkrom rozpore s bodmi 6. a 7. stanov strany NK / NEKA
Európska únia mení charakter a nie je prínosná pre národné štáty. Rešpektujeme záväzok s NATO, ale vzhľadom k tomu, že nie je schopné riešiť medzinárodné napätie mierovou cestou, sme za nepokračovanie v tomto zmluvnom zväzku. Z časového hľadiska sú vyjadrenia členov predsedníctva aktuálne na dané témy rezonujúce v spoločnosti. Stanovy strany sú dokument podliehajúci schvaľovaciemu procesu a z tohto dôvodu nemôžu reflektovať jednotlivé vyjadrenia ktoré podliehajú aktuálnosti stavu spoločnosti.