Opýtali sme sa za Vás kandidátov NÁRODNEJ KOALÍCIE, s akými predstavami a plánmi idú do eurovolieb.

S. HARABIN, P. TOMEČEK,  A. MARTVOŇ –  kandidáti do eurovolieb za NÁRODNÚ KOALÍCIU

Čím chce politická strana NÁRODNÁ KOALÍCIA osloviť ľudí, aby sa rozhodli podporiť práve ju vo voľbách do Európskeho parlamentu a zahlasovali práve za ňu?

Sme toho názoru, že SR potrebuje politický reštart, získanie dôvery ľudí v odborné reformy, prioritné riešenie problémov ľudí a nie iba hádky politikov, pričom je nesmierne potrebné sklamaným ľuďom dokázať, že politika sa dá robiť aj v prospech nich.

V NÁRODNEJ KOALÍCII sa snažíme sklamaným ľuďom zo súčasnej politiky a z vlády ponúknuť dôstojnú politickú alternatívu obhajujúcu v Slovenskej republike slovenské, národné, kresťanské, rodinné či sociálne cítenie, hodnoty a reformy s dôrazom na odbornosť, na riešenie problémov v regiónoch, ako aj s dôrazom na robenie politiky pre bežných ľudí a nie pre oligarchiu, žiaľ ako to robí súčasná vláda. Na druhej strane si v NÁRODNEJ KOALÍCII plne uvedomujeme potrebu reformy EÚ, ktorá sa neustále centralizuje a objavujú sa nehorázne snahy eurobyrokratov o zánik samostatnosti jednotlivých národných štátov, národností, tradičnej rodiny, či kresťanstva. Preto sme sa rozhodli uspieť v nadchádzajúcich eurovoľbách, lebo nám na Slovensku a jeho obyvateľoch záleží a chceme, aby boli v EÚ Slováci partnermi a nie iba sluhami pri výrobných linkách pracujúcimi obrazne povedané na sociálne dávky pre nelegálnych migrantov. Nepáči sa nám, že na Slovensko sa dovážajú druhotriedne potraviny a že nám EÚ likviduje poľnohospodárstvo cez systém nerovných dotácií a zavádzania rôznych kvót. Pozitívom strany je, že nie je tu vytvorený žiaden VIP klub, tak ako ho majú urobený napríklad v Smere na čele s Ficom, ktorý postupne stráca dôveru ľudí svojimi krokmi, rešpektujeme u nás ženy, o čom svedčí i to, že predsedníčkou je Slavěna Vorobelová. Stranu vnímame ako tím ľudí, ktorí hľadajú riešenia pre vybudovanie spravodlivo fungujúceho systému, kde nemáme záujem deliť ľudí na dobrých/zlých, slušných/neslušných, ale chceme ľudom vrátiť dôstojnosť.

Aký je váš postoj k EÚ? Je potrebné ju reformovať alebo zrušiť?

Náš postoj k EÚ ako strany je pozitívny. Nie sme určite euroskeptici, ba práve naopak. Vždy, ešte aj keď SR nebola členom EÚ, sme vstup do EÚ podporovali. No, zároveň vždy sme chceli, aby bol dodržiavaný pôvodný účel vzniku EÚ ako organizácie národných štátov a nie to, aby sa  eurobyrokrati na čele s Merkelovou, či s Macronom snažili o vytvorenie nejakého ich superštátu riadeného Nemeckom a Francúzskom, ktorý by rozhodoval ešte aj o živote Slovákov. Aj M. R. Štefánik chcel vždy, aby Slováci mali svoje dôstojné miesto so svojím vlastným štátom v Európe a nie, aby boli v područí nejakého super-štátu, ako bolo vtedy Rakúsko-Uhorsko. Preto, na boj za národný štát našich predkov ako Slováci nesmieme nikdy zabudnúť. To, čo sa  deje v EÚ je jasným signálom,  že EÚ potrebuje nutnú reformu, rázne zníženie počtu a obmedzenie vplyvu eurobyrokratov a návrat k postaveniu EÚ ako nadnárodnej organizácie suverénnych národných štátov. EÚ je určite potrebná v rámci rozdelenia sveta, i jej myšlienka vzniku bola výborná, preto ju treba zachovať, no v jej inštitúciách začali s pokusmi o centralizáciu moci Bruselu, a preto sme toho názoru, že je potrebné vyčistiť tzv. Augiášov chliev a reformovať EÚ v prospech pomoci a bezpečnosti pre obyvateľov EÚ, a teda aj nás Slovákov. Sme toho názoru, že pán Juncker, by mal byť okamžite odvolaný z čela EÚ, prípadne sám abdikovať už len za svoje alkoholické excesy.

Aké nosné témy budú súčasťou Vašej kandidatúry? Akým problémom sa chcete po prípadnom zvolení primárne venovať?

Záujmy Slovenska v EÚ budú vždy na prvom mieste! Cieľom v EÚ pre NÁRODNÚ KOALÍCIU je ochrániť suverenitu národných štátov, v prvom rade Slovenskej republiky, chrániť európske tradičné kresťanské hodnoty a všetkými legálnymi spôsobmi zabrániť bruselským byrokratom umožniť príchod ďalších miliónov nelegálnych migrantov do EÚ, a tým aj na Slovensko. Peniaze, ktoré EÚ míňa na nelegálnu migráciu budeme navrhovať použiť na zlepšenie životných, sociálnych a pracovných podmienok obyvateľov EÚ, teda aj nás Slovákov. Chceme, aby Slováci boli v EÚ partnermi a nie sluhami za výrobnými linkami, a preto sa budeme snažiť otvoriť témy ako je minimálna európska mzda či minimálny európsky dôchodok, podpora športu a mladých ľudí, a to všetko na úrovni západných krajín. Našou hlavnou snahou bude otvorenie diskusie v Európskom parlamente o zavedení európskeho dôchodkového veku, teda o tom, aby sa v celej EÚ odchádzalo do dôchodku vo veku 62 rokov.

Na Slovensku žije viac ako pol milióna Slovákov na pokraji chudoby, pričom v celej EÚ takto dokonca žije až cez 115 miliónov obyvateľov. Práve preto na to budeme v Európskom parlamente dôsledne poukazovať, aby sa takéto problémy národných štátov za finančnej pomoci EÚ dôsledne riešili. A nie, aby 10,5 miliárd eur ročne išlo na nelegálnych migrantov z Afriky. Budeme presadzovať zlepšenie európskej ochrany životného prostredia a našich lesov, hlavne pred nelegálnymi výrubmi, ako aj ochranu spotrebiteľov a zdravotne postihnutých osôb a zlepšenie boja proti ožobračovaniu ľudí, proti úžerníkom a šmejdom v celej EÚ. Odmietame, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa budú voziť menej kvalitné druhotriedne potraviny a rýchlokaziace sa elektrospotrebiče. Sme proti tomu, aby  Európska prokuratúra mala neprimerané kompetencie voči obyvateľom Slovenska, nechceme budúce zneužívanie týchto kompetencií EÚ na kriminalizáciu a zatýkanie obyvateľov EÚ či národných politikov a aj Slovákov za ich názory na migráciu, či na reformy EÚ, prezentované na internete. Zároveň sme preto zástancami slobody slova, prezentovania názorov (nie extrémistických) na internete, sme za slobodu sťahovania, či bezplatného zdieľania digitálneho obsahu na internete ako sú obrázky, fotky, hudba, knihy, filmy, či články, pričom navrhneme zrušiť už schválenú smernicu EÚ o autorských právach (resp. o copyrighte), ktorá najnovšie mieni tieto slobody aj Slovákom cez neprimeranú ochranu autorských práv výrazne obmedziť alebo dokonca znemožniť slobodu internetu. Taktiež otvoríme debatu ohľadom zrušenia smernice EÚ obmedzujúcej  držanie niektorých zbraní na vlastnú ochranu, pre športové, poľovnícke, či historické účely. V EP budeme tvrdo bojovať, aby hlasy a názory všetkých Slovákov bolo v celej EÚ cez nás počuť aspoň tak, ako je dnes počuť z iných krajín kritizujúcich bláznivé nápady Bruselu pri zavádzaní nezmyselných povinností pre ľudí, či podnikateľov.

A radi sa v tomto boji proti nezmyselnostiam z EÚ či proti obmedzovaniu slobody slova, internetu a samotných obyvateľov národných štátov EÚ, spojíme do spoločnej frakcie s národnými stranami a ich europoslancami z Poľska, Čiech, Maďarska, Rakúska či Talianska.

Na záver nesmieme zabudnúť uviesť, že sme proti akýmkoľvek snahám EÚ o umožnenie adopcie detí pármi rovnakého pohlavia (zvlášť mužmi), ako sme aj dôrazne proti tolerovaniu zo  strany EÚ akýchkoľvek možností kupovania si detí cez ich náhradné vynosenie prostredníctvom náhradnej matky sprostredkované cez americké agentúry za veľké peniaze pod „zámienkou akéhosi náhradného materstva“, aj keď ide podľa nášho názoru o veľký biznis s nenarodenými deťmi. Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa musí byť v celej EÚ plne rešpektovaný a dodržiavaný, pričom EÚ by mala dôsledne postihovať akékoľvek snahy o jeho obchádzanie americkými agentúrami náhradného materstva a ich robenie biznisu s deťmi. Nie sme v otrokárskej dobe. Je fakt, že USA ako jeden z mála štátov neratifikovali predmetný dohovor o právach dieťaťa, no ich agentúry by si nemali dovoľovať obchádzať právo členských štátov EÚ. A preto, v Európskom parlamente budeme bojovať predovšetkým za Slovákov, ako aj za našu zvrchovanosť, za naše národné, kultúrne a sociálne práva, či kresťanské tradície v duchu tradičnej rodiny.