Súhlas so spracovaním osobných údajov 2022

Označením políčka dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) politickej strane NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02 Slovenská republika (ďalej iba správca) a to:

  1. v rozsahu meno a priezvisko/spoločnosť, e-mailová adresa;
  2. za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu; vrátane šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb;
  3. po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však 5 rokov odo dňa prihlásenia.
  4. Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči politickej strane NÁRODNÁ KOALÍCIA učinené písomne.
  5. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.