Skip to main content

Slovensko aktuálne: Ide o heslo i vyznanie Národnej koalície. Znamená to, že na seba berieme preťažkú úlohu – každý krok zvažovať z pohľadu dopadu na našu vlasť. Bude výsledok pozitívny či negatívny? Aké budú dopady našich rozhodnutí v predvídateľnej budúcnosti?

Navyše, nikto nerobí len jeden krok. Cesta vpred je dlhá a možností rozhodnúť sa dobre alebo pochybiť je množstvo. Skupina ľudí – politická strana môže byť úspešná, ak je v najvyššej možnej miere otvorená a koná verejne. Kroky politickej stany musia byť predvídateľné, pretože je postavená na hodnotách. Tie existujú bez ohľadu na to, či ich zdieľa drvivá väčšina. Ľudia môžu ľahšie pochopiť, že aj rozhodnutie, s ktorým nie celkom súhlasia, je lepšie ako také, o ktorom ani netušili. Národná koalícia je zoskupenie členov, priaznivcov a sympatizantov, ktorí sa hlásia k Slovensku, k svojej vlasti. Niektorí vlastenci prejavujú svoj názor verejne a hlasno, iní skôr v súkromí. Všetci slovenskí vlastenci sú nám však rovnako blízki.

Na rozdiel od tímu okolo pani prezidentky, my sme nikdy nepotrebovali poučenie, že na Slovensku nežijú iba Slováci. Stáročný fakt je nepopierateľný a vlastenec s ním nemá problém (ani netreba dodávať, že slovenský vlastenec nemusí byť iba Slovák). V Národnej koalícii preto umelo neoddeľujeme slovenskú väčšinu od ostatných. Mimochodom, tak to bolo aj v čase vzniku Slovenskej republiky, nech si propaganda tvrdí hocičo! (Nikto sa nepýtal, akej si národnosti, pýtal sa či si za Slovensko.) V tejto súvislosti prijímame aj tých, ktorí mali z viacerých dôvodov iný názor na 1. január 1993, no stali sa hrdými slovenskými vlastencami.

Iba hrdé, samostatné Slovensko môže byť dobrým a spoľahlivým partnerom.

Slovensko a medzinárodné súvislosti

Slovensko vždy malo byť samostatným, silným demokratickým právnym štátom so silným sociálnym základom. My existujeme v skutočnom svete, nie vo fantázii jednotlivcov či skupín. Preto aj riešenie komunikácie/spolupráce s ostatným svetom musí vychádzať z reality, nie zo zbožných želaní. Realita býva často nepríjemná. My sme sa rozhodli, že budeme v EÚ a NATO. To rozhodnutie pripravovali a spoluvytvárali aj národné sily, ktoré vybojovali samostatnosť. Naše medzinárodné ukotvenie nie je zásluhou tých, ktorí slovenskosť odmietajú a Slovenskom pohŕdajú.

Národná koalícia aj preto odmieta nekonečné reči o smerovaní Slovenska. My sme tu a sme takí, akí sme. No naše spojenectvá nikdy neznamenali, že sa vzdávame práva na názor alebo práva hovoriť. Ktokoľvek od nás niečo chce, nech s nami spolupracuje a diskutuje. Je pritom zaujímavé, že predstavitelia našich najvýznamnejších spojencov už roky odmietajú dialóg s národne orientovanými silami a ich predstaviteľmi. Pretože v Národnej koalícii rozmýšľame, pýtame sa prečo?

A ako naozaj presvedčení demokrati sa pýtame, prečo sa do popredia mocenských úvah v našom okolí dostávajú iné ako demokratické formy získania moci a vplyvu? Sme presvedčení, že mierové podmienky, spolupráca a výmena výsledkov práce sú pre Slovensko najlepšie. Samozrejme, nie sme pripravení ustupovať arogancii, diktátu a agresii. Nechceme byť „chráneným“ objektom, ale súčasťou rozhodovania o vlastnom osude.

Slovensko a zastupiteľská demokracia

Veríme v slobodné voľby a následné formovanie z nich vzniknutých orgánov. Ako máme reagovať na stav, v ktorom sa voľby menia na takzvaný politický marketing? Máme iba zohnať peniaze a ponúknuť pekné tváre? Naozaj nie je potrebný program? Je vôbec možné, aby sa naše plány, návrhy a sľuby dostali k ľuďom, ktorí by ich zvážili, posúdili a prípadne vo voľbách podporili? Uznajme, že aj v našej strane sú pekní, sympatickí a fotogenickí ľudia. Svoje posolstvo môžu poslať ďalej priamo – kontaktom s voličmi. Vieme samozrejme komunikovať aj cez sociálne siete! Veríme v Národnú koalíciu a aktualizujeme jej program. Ak sa vzdáme a moc odovzdáme agentúram, demokracia zanikne.
Musíme spraviť všetko pre to, aby neostalo voľné pole pre nesmiernych manipulátorov, vrátane známych sociopatov.

Bojujeme za ľudí, pretože bojujeme za ich vlasť - za Slovensko!

Tvrdíme, že na rozhodovacích procesoch v spoločnosti sa majú na každej úrovni zásadne podieľať volení zástupcovia občanov. Nemajú byť nahrádzaní mimovládnymi organizáciami alebo iniciatívami. Hovoríme o rozhodovacích procesoch. Ľudia si u nás zakladajú rôzne občianske organizácie. V tisícoch z nich sa združujú, aby spolu riešili konkrétne otázky, záujmy. Ak vznikne občianska organizácia s politickými cieľmi, nech to dá najavo registrovaním sa vo forme politickej strany a nech súťaží o podporu. Áno, ľudia sa združujú, aj aby poukázali na jednotlivý politický problém. Nech sú vypočutí, nech však nerozhodujú. Na Slovensku sa zakorenil, pravda nie sme jediní, akýsi mix z čias socializmu, z čiar „revolučného varu“ a čosi z akéhosi konzervativizmu. Do roku 1989, keď parlament mal minimálne kompetencie, na zahmlievanie boli „poslanecké prieskumy“. Keď sa do novín dávali iba schválené veci, zahmlievalo sa povinnými odpoveďami novinárom. Dnes sa obchádzajú princípy parlamentnej demokracie, keď sa napríklad právo navrhovať kandidátov na Ústavný súd dáva spolkom, dekanom fakúlt. Keď sa vytvára nálada proti kandidátom politických strán. Prečo model ja chcem, ja kandidujem (aj za generálneho prokurátora) a tu je podpora významných ľudí z odboru a žiadam, aby ste ma aj vy – poslanci podporili, nie je prijateľný?

Kto a prečo určuje vybrané mimovládne organizácie, aby sa na rozhodovacích procesoch podieľali? Prečo tvoja mimovládka smie a prečo moja nesmie? Napokon, prečo „verejnoprávna“ RTVS rozhoduje, kto do politiky zasiahne a kto nie? Kto a kedy jej dal mandát? Vychádza jediné: zastupiteľská demokracia je spojená s vládou zákona (čo je právny štát).

Za koho sme.

Tí ľudia sú v zásade ľudia práce. I tí, čo vlastnia, i tí čo iba predávajú svoju schopnosť pracovať. Sme za to, aby tí, čo chcú pracovať, mali možnosť pracovať. A aby si zarobili na slušný život. Sme za ľudí, ktorí vlastnia, ktorí majú schopnosť podnikať. Myslíme si, môžu byť oporou krajiny. Nesú riziko, vážia si u nich zamestnaných ľudí, pomáhajú rozvíjať naše Slovensko. Národná koalícia ich podporí. Oni za to podporia ostatných spoluobčanov.

V tomto nedelíme spoločnosť na menšiny. Ak sa bude dariť podnikateľovi i zamestnancovi, bude sa dariť všetkým, bez rozdielu národnosti. A budú prostriedky na rozvoj kultúry, športu a umení. Nehovorme stále o tom, čo sa tu nedarí. Začnime pracovať pozitívne, aby sa dosiahli výsledky. Týmto sa Národná koalícia odlišuje od iných politických zoskupení.