REÁLNY PLÁN OBNOVY A ZACHOVANIA SLOVENSKA

Ďalšie zásadné body volebného programu budú uverejnené v krátkom čase po právnej analýze

Slovensko na prvom mieste! V prvom rade sa musíme postarať o slovenských občanov a až potom budeme riešiť problémy ostatných. Aby mohli slovenskí občania dôstojne žiť, pracovať a vychovávať svoje deti a vnúčatá.

 

Ústavné zmeny: 

 • Voda, pôda a les – Vyhlásené za národné bohatstvo bez možnosti obchodovať s nimi so zahraničnými subjektami.
 • Žiadny právny akt EÚ nemôže poškodzovať záujmy SR
 • Právo na hotovosť zakotvená v ústave
 • Zmena volebného systému
 • Ľudové veto – umožňuje občanom zamietnuť zákon, ktorý prijali ich zástupcovia v parlamente
 • Referendum – priame a záväzné rozhodnutie občanov o verejnej otázke
 • Odvolateľnosť politikov
 • Hmotná a trestnoprávna zodpovednosť politikov
 • Vojenská neutralita
 • Občianske hliadky

Stop digitálnemu otroctvu – zachovanie papierovej formy dokumentácie v úradnom styku

Potravinová a energetická sebestačnosť. Cenovo dostupné základné potraviny a energie.

Infraštruktúra:

 • Dobudovanie diaľnic
 • Podpora železničnej dopravy
 • Štátny mýtny systém

Návrat k právnemu štátu.

 • Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu

Reforma školstva:

 • Dôraz na výchovu k vlastenectvu
 • Poznanie histórie
 • Právna, finančná a konceptuálna gramotnosť
 • Úcta k rodičom a starším
 • Podpora vedy a výskumu

Prorodinná politika:

 • Zachovanie kresťanského piliera a tradičných hodnôt rodiny a spoločnosti
 • Tretie dieťa – finančná motivácia pre pracujúcich rodičov
 • Bezúročné pôžičky pre mladomanželov
 • Stop LGBT agende a gender ideológii

Dôstojný dôchodok:

 • Výška minimálnych dôchodkov na úrovni minimálnej mzdy pre dôchodcov, ktorí majú odpracovaných 25 rokov
 • Zníženie dôchodkového veku pre pracujúce matky
 • Zastropovanie veku odchodu do dôchodku
 • Nulové doplatky za lieky
 • Valorizácia dôchodkov podľa rastu priemerných miezd
 • Vytvorenie ombudsmana pre seniorov

Úprava daňového systému:

 • Zníženie DPH na 10% na vybrané tovary a služby
 • Poľnohospodárske produkty DPH 0%
 • Smerovanie k zrušeniu DPH, zavedenie dane z obratu
 • Zníženie daňového zaťaženia obyvateľov a podnikateľov
 • Zdanenie každého subjektu podnikajúceho na území Slovenska vrátane bánk

STK s platnosťou 3 roky

Zdravotníctvo :  

 • Bezplatná zdravotná starostlivosť
 • Jediná zdravotná štátna poisťovňa
 • Udržanie lekárov a zdravotných pracovníkov
 • Návrat lekárov a zdravotných pracovníkov zo zahraničia

Životné prostredie:

 • Právo na zdravé životné prostredie
 • Zdravé potraviny a voda
 • Zákaz GMO a umelých zásahov do ekosystému- geoinžiniering
 • Vstup do prírody bez poplatkov
 • Stavba ďalších fluidných spaľovní odpadov ako zdroja tepelnej a elektrickej energie pre domácnosti
 • Podpora samospráv pri odstraňovaní čiernych skládok

Podpora podnikania :

 • Štátna banka s povinným vedení účtov štátnej a verejnej správy
 • Trestný čin neplatenia pohľadávok z hospodárskeho styku
 • Bezúročné úvery začínajúcim podnikateľom
 • Podpora pracovných príležitostí na vidieku

Kultúra a šport:

 • Zvýšená podpora kultúry a športu
 • Podpora pronárodných inštitúcií

Médiá a mimovládne organizácie:

 • Nezávislé štátne médiá
 • Zrušenie koncesionárskych poplatkov
 • Ukončenie vplyvu mimovládnych organizácií na rozhodovacie procesy (subjekty podporované zahraničím v deklarovanej pozícii zahraničného agenta)