Skip to main content

Bratislava: Podporí štát aj pochod pedofilov, nekrofilov, zoofilov?

Hlavné mesto čakajú tento víkend dva pochody. Zvrátený exhibicionizmus vs. tradičná rodina. Už deviaty ročník takzvaného Dúhového pochodu klope na dvere a sú ho plné médiá. Už pár dní pred jeho konaním sprievodnými kultúrnymi či diskusnými akciami „oslavujú“ inakosť často hraničiacu so zvrátenosťou našich spoluobčanov.

NÁRODNÁ KOALÍCIA sa chce dôrazne vymedziť voči tejto akcii, ktorá nie je ničím iným, len obťažovaním väčšinovej spoločnosti zdôrazňovaním svojej sexuality zo strany jej účastníkov. Súhlasíte s tým, aby išli aj vaše peniaze na takúto akciu? Nie je to nič normálne s nejakou pridanou hodnotou pre spoločnosť. Skôr prejav besniaceho liberalizmu. Možno sa v dohľadnej dobe dočkáme pochodu pedofilov, nekrofilov či iných úchylností. Kde sú naše hranice?

Mestom prejdú v rovnaký čas aj zástancovia tradičnej rodiny a hodnôt, ktoré by mali byť blízke každému z nás. Bude zaujímavé sledovať, akí ľudia sa v uliciach na jednotlivých pochodoch objavia.

Deviaty rok táto subkultúra (LGBTI) oslavuje svoje postavenie, hoci tvrdí, že oslavovať nie je čo, pretože politici sa jej problémami nezaoberajú a spoločnosť je voči inakosti uzavretá. Čo teda konkrétne oslavujú, je mierne záhadou. Teda, ak to nie je iný životný štýl, ktorý nám tak na týchto akciách radi prezentujú. Napríklad aj oblečkami z latexu či inými výstrednosťami. Národná koalícia odmieta na verejnosti tieto prejavy odlišností od tradičných spoločenských a kultúrnych hodnôt, tak na míle vzdialených tradičnej rodine, tradičnému usporiadaniu vzťahov v rámci nej.

„Nie sme v časoch inkvizície ani prenasledovania tejto časti spoločnosti, podľa môjho názoru určitým spôsobom chorej časti populácie, aby takýmito verejnými pochodmi musela na seba upozorňovať. Ak existujú problémy, ktoré je potrebné riešiť, tak pochodmi sa situácia žiadnym spôsobom nevyrieši, akurát sa spoločnosť polarizuje. Peniaze použité na takéto prejavy nemorálnosti a podivnosti časti súčasnej spoločnosti by mali byť využité inak. V našich nemocniciach chýbajú prístroje aj personál, časť ľudí živorí a žije na hranici chudoby a Slovensko na čele s ministerstvom spravodlivosti mrhá finančné prostriedky na akcie, kde prezentácia niektorých jedincov je za hranicou slušnosti, morálnosti a normálnosti,” vyjadrila sa Slavěna Vorobelová, predsedníčka Národnej koalície. Ako dodala, je otázne, aká časť našej spoločnosti súhlasí s tým, aby boli aj ich peniaze použité na takéto akcie.

„Spoločnosť by mala podporovať akcie, ktoré majú určitý kultúrny, spoločenský a edukačný význam, nesúce sa v duchu tradičných hodnôt blízkych našej kultúre, prípadne peniaze použiť na medicínsky výskum takýchto chorôb či sexuálnych deviácií,” dodala Vorobelová. Organizátori Dúhového pochodu sa sťažovali, že nedostali peniaze od ministerstva kultúry, prispieť im však malo Ministerstvo spravodlivosti SR sumou 7 tisíc eur, ako aj mesto Bratislava či Slovenská sporiteľňa. Ďalej mali získať peniaze od Bratislavského samosprávneho kraja, firiem, prispeli i drobní darcovia. Haleluja! Keď má niekto potrebu darovať svoje vlastné peniaze na takúto akciu je to jeho vec. Ak to urobí súkromná firma, čo už. Iné je to však s prostriedkami štátu a samospráv. Tie patria nám všetkým a bolo by zaujímavé spýtať sa ľudí či s ich vynakladaním na podporu podivných indivíduí súhlasia.

Prejaví sa aj normálnosť

Centrom Bratislavy v rovnaký deň prejdú aj zástancovia tradičnej rodiny, účastníci ôsmeho ročníka Hrdí na rodinu. Pochod organizuje Aliancia za rodinu. Ak sa v sobotu chcete v Bratislave prejsť v sprievode, choďte radšej tam. “My tam budeme, tešíme sa na stretnutie s vami,” pozýva na akciu predsedníčka Národnej koalície.

Viac info: NÁRODNÁ KOALíCIA