Skip to main content

Peter Švec: Do napísania nasledujúcej úvahy ma vyprovokoval priateľ, ktorý má tak politické, ako aj rozsiahle diplomatické skúsenosti a tiež videl kus sveta. Svojho času si kládol otázku, či máme ako národ a štát reálnu možnosť dlhodobo obhájiť svoju štátnosť medzi tigrami na medzinárodnej scéne a udržať si samostatnosť.

Ing. Peter Švec

Peter Švec: Ako človek s rozvinutým strategickým myslením nesporne tak ako ja chápe, že vlastná štátnosť je to najdôležitejšie, čím ako štátotvorný národ disponujeme na zabezpečenie dlhodobého prežitia. Za limitujúci fakt považuje našu malú početnosť, ale aj absenciu vlastnej aristokracie mocensky ukotvenej v starej Európe, z ktorej by vznikla elita schopná si sama múdro vládnuť.

Doterajšia absencia šťastia na voľbu prevažne múdrych vládcov nášho štátu by určite nahrávala skeptickejšej časti populácie. Svojim nenapraviteľným realistickým optimizmom budem oponovať. Ak si pozrieme fakty, tak zistíme, že z 28 členských štátov EÚ je 9 počtom obyvateľov menších ako Slovensko, čo je presne tretina. Ďalšie dva dobre etablované štáty (Fínsko a Dánsko) sú počtom obyvateľov takmer zhodné so Slovenskom. Z 50 štátov európskeho kontinentu je počtom obyvateľov 23 menších ako Slovensko, čiže 46%. Zo 195 členských štátov OSN je počtom obyvateľov 78 menších ako Slovensko, čo predstavuje 40%.

Zhodou osudových náhod som sa stal prvým prekladateľom akéhosi šlabikára vojenskej stratégie a keďže história ľudstva je vo svojej podstate históriou vojen, tak aj štátnickej stratégie. Preložil som ju z anglického prekladu. Autorom útlej knižočky s názvom „Umenie vojny“ je čínsky vojvodca. Keď Sun Tzu bojoval vo vojnách, vtedy bežný “národ” – akási “protoštátna” entita, pozostával skôr zo státisícov, výnimočne zopár nízkych miliónov podriadených.

Slovensko teda aj v tradičnom kritériu „veľkosti na potenciál vyspelosti a zrelosti“ určite obstojí. Ako zabezpečiť, aby nám konečne vládla normálnou tradicionalistickou väčšinou vytúžená štátnická múdrosť? Prvou podmienkou je, že si nesmieme nechať obalamutenou menšinou nanútiť do najvyšších funkcií a do diplomacie ľudí, ktorí nenávidia svoj vlastný štát, alebo nie sú k jeho existencii lojálni.

Obchvatom sme sa dostali k strategickej podstate toho, o čom sú voľby. Nielen nasledujúce do Europarlamentu, keď sme už nezvládli prezidentské. Jednoducho drvivo-väčšinová normálnosť by mala ísť voliť a nedovoliť, aby zloženie a smerovanie štátnej moci určovala liberálna mikromenšina. Toto je podstata strategického myslenia a poučenia z múdrostí od Sun Tzu.

Teraz budem prezentovať tézu, ktorá je zdanlivo radikálna. Podstatou všetkého, čo je opakom nacionalizmu, čiže vlastenectva, sú ideológie a praktické politiky potláčajúce národnú štátnosť. Vyvyšujúce nadštátne, alebo „nadľudské“ entity nad národné štátnosti. Svojho času táto ideológia dostala označenie – nacizmus. Agresívny tzv. „progresívny“ extrémistický liberalizmus je nespochybniteľne protinárodný. Na základe toho predstavuje odrodu nacizmu, čiže extrémizmu.

V prezidentských voľbách sa státisíce svojou podstatou antiliberálnych voličov nechalo vlákať do pasce psychologickej vojny vykazujúcej nesporné znaky metód tajných služieb. Cudzích. Bez ohľadu na to, čo si myslí manipulovaná masa. Fakt je fakt. Pri faktoch nemá význam prezentovať názor a pocity. Keď je niečo modré, je jedno, že farboslepý to považuje za sivé.

Každá akcia vyvoláva reakciu. Ku každej stratégii existuje protistratégia. Národ nevymeníme, nemáme mu ani dôvod vyčítať, že sa znovu nechal vlákať do pasce. Môžeme mu len umožniť, aby sa spamätal. Svedomím národa a teda „inšpirátorom“ más má byť národná inteligencia. Každá národná inteligencia sa na rozdiel od intelektuálov alebo vzdelancov vyznačuje prvou základnou charakteristikou. Je vlastenecká.

Druhou základnou charakteristikou je, že inteligencia tvorí a publikuje myšlienky, ktoré umožňujú dlhodobé prežitie národa v konkurenčnom procese o prežitie s inými národmi. Čo vyplýva zo všetkých signálov, ktoré slovenská inteligencia vysiela a má vysielať pred voľbami? Smer “hlavného úderu” nás, normálnej drvivej väčšiny, má byť vysoká volebná účasť. Lebo extrémistický mikromenšinový nacizmus sa dá vyradiť tým, že mu bude vymedzené okrajové postavenie účasťou normálnej drvivej väčšiny vo voľbách. Oni hrajú a znovu budú hrať na menšinovú účasť, a majú na to právo. My mámekonať presne opačne a nedovoliť im, aby dosiahli svoje. Aj to nás učí Sun Tzu.

A teraz to najdôležitejšie. Asi budem jediný kandidát do EP, ktorý vás nebude vyzývať, aby ste dali hlas mne osobne. Vyzývam len do toho, aby ste dali hlas väčšinovej normálnosti, ktorú predovšetkým svojim programom do eurovolieb, na ktorého tvorbe mám svoj podiel, predstavuje Národná koalícia. A aby ste išli voliť. Normálnosť a tradicionalizmus. Nie absurdnosti a nadpráva mikromenšín a cudzie záujmy.

Cudzím záujmom je aj zámer vytvoriť ozbrojené sily a zbory EÚ. Ako expert v oblasti bezpečnosti budem tvrdo presadzovať zabránenie vzniku EuroWehrmachtu, aj EuroGestapa, aj EuroCIA. To by bol začiatok konca národov.  Bolo by to obrovské bezpečnostné ohrozenie nás všetkých malých členov. Budíček!

Peter Švec, kandidát na europoslanca za Národnú koalíciu.