Skip to main content

Ideológ liberalizmu Michal Havran na autorskej strane denníka SME opäť priamočiaro naznačuje, čo bude hlavnou úlohou našej novej sympatickej prezidentky pani Zuzany Čaputovej. Okrem vytrvalej podpory Progresívneho Slovenska a liberálnej ideológie je to dovolím si citovať tohto autora „odpútať Slovenskú republiku od zoskupenia krajín V4“, v ktorej si už celé roky pokojne nažívame spolu s ďalšími troma krajinami.

Presne v duchu tohto hesla treba zaútočiť na najslabší článok reťazca. Autor článku čitateľom podsúva myšlienku, že Slovenská republika zvolením pani Čaputovej vraj precitla zo svojho nacionalistického sna a pani Zuzana svojím špecifickým šarmom zariadi, že Francúzsko a Nemecko sa budú s určitosťou medzi sebou vzájomne predbiehať, aby sa s nami mohli v budúcnosti kamarátiť a nejakým špecifickým spôsobom aj zaiste spolupracovať. No pre toho, kto sa minimálne trochu vyzná a v danej problematike orientuje, je však pravdou úplny opak. S našimi partnermi Vyšehradskej skupiny, tzv. V4, do ktorej patria krajiny, akými sú Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika či Poľská republika,  máme rovnakú historickú skúsenosť a spoločné obdobie totalitného režimu. Zdieľame spolu našťastie spolu národno-konzervatívne hodnoty, akými sú predovšetkým napríklad rodina, tradície či národná hrdosť. Sú to pojmy, ktoré v týchto krajinách niečo znamenajú. Autorovi článku pripomínam, že aj Slovinsko má rovnakú menu a taktiež platí eurom, ale okrem krajín, ktoré s ním susedia o Slovinsku nevie, povedzme si úprimne a k veci, takmer nikto. Sila rozlohou maličkej Slovenskej republiky v zjednotenej Európe môže tkvieť jedine v tom, že Slovensko je  súčasťou zoskupenia krajín. ktoré medzi sebou vzájomne zdieľajú rovnaké hodnoty, myšlienky, idey či priority. Keď uvažujeme nad tým faktom, že do nášho stredoeurópskeho priestoru geograficky či historicky patrí aj Rakúsko, tak už je to celkom slušné zoskupenie a prípadná pomoc od krajín, o ktorú sa Slovensko môže v budúcnosti pokojne oprieť, keby to niekedy bolo potrebné.

Viac informácií : Národná Koalícia

Na fotografii Michal Havran