Skip to main content

Najnižšie dôchodky: Odchod na zaslúžený dôchodok po tridsiatich či štyridsiatich rokoch v práci by mal byť svetlý moment, na ktorý sa tešia všetci ľudia blížiaci sa k tejto méte. Predstavujú si chvíle oddychu, relax na záhradke, výlety, zájazdy, čas strávený s vnúčatami. Tešia sa, že sa konečne budú venovať záľubám, na ktoré počas hektických pracovných rokov absolútne nemali čas. Znie to dobre, no akosi sme si už zvykli, že na Slovensku sa takáto idylka väčšinou nekoná.

Národná koalícia má vo svojej programovej vízii aj reformu dôchodkového systému a razantné zvýšenie dôchodkov. V súčasnom režime vyše 70 % ľudí, ktorí majú nižší než priemerný plat, v rámci druhého piliera nedosiahne úroveň dôchodkov, ktorá by im náležala v priebežnom dôchodkovom systéme. Títo ľudia sa teda v rámci platného druhého piliera skladajú na dôchodky tých bohatších, pričom sami na to doplácajú. Lepším nastavením celého systému budeme podľa Národnej koalície môcť zvýšiť úroveň najnižších dôchodkov bezodkladne o celých 20 % a zároveň vytvoríme motiváciu vyšších príjmových skupín ku skutočnému sporeniu v druhom pilieri. Súbežne s touto reformou chce ústavným zákonom garantovať výšku dôchodkového veku na 62 rokov.

Podľa Slavomíra Harabina, ktorý za Národnú koalíciu kandiduje v májových voľbách do europarlamentu, nie sú naše dôchodky na náležitej úrovni. „Penzie sa odvíjajú od príjmov spoločnosti. Vzhľadom na to, že sme v Európskej únii, sú nedostatočné. Príjmy, ako aj platy, by mali byť rozhodne vyššie,“ myslí si.

Zastropovanie veku odchodu do dôchodku na úrovni 62 rokov

„Vek odchodu do dôchodku treba jednoznačne zastropovať. Človek je totiž biologicky nastavený, aby nejaký čas fungoval zdravo. Je preto v rozpore s prirodzenosťou, aby bol nútený pracovať do vysokého veku. Nech majú ľudia možnosť pracovať, keď chcú. Pokojne na to môžeme mať legislatívny rámec. Ale len preto, že chcú a vládzu,“ upozorňuje Slavomír Harabin. „Nájdu sa takí, ktorí kričia, že nebude z čoho vyplácať dôchodky. Myslím si, že bude z čoho. Využitie nových technológií a robotov totiž vytvorí priestor, aby slušne mohli žiť aj dôchodcovia. No musíme mať k tomu silný a relatívne suverénny štát, lebo len ten dokáže zabezpečiť, aby sa spravodlivá časť zdrojov, ktoré má ekonomika, dostala k dôchodcom. Pokiaľ však bude aj naďalej pretrvávať vláda nadnárodnej oligarchie, toto všetko je vážne ohrozené a vtedy budeme počúvať, že na to nie sú peniaze, že sa to nedá,“ vysvetľuje.

Štátna dôchodcovská spoločnosť?

„Vidím aj ďalšiu podstatnú vec, ktorú potrebujeme nevyhnutne zmeniť. Ľuďom, ktorí nepracujú, sa na konci stanoví priemerný dôchodok. Toto je podľa mňa veľká nespravodlivosť. Pretože človek, ktorý celý život robil v menej platenej práci, bude mať nakoniec menší dôchodok ako ten, ktorý nerobil vôbec. Súčasná legislatíva vznikla práve tlakom Európskej únie. Uvidíme nakoľko sa bude dať zmeniť. Súvisí to totiž s tým, do akej miery sme suverénni. Čím suverénnejšia krajina, tým ľahšie sa tieto veci dajú zmeniť. Ak raz odovzdáme všetky dôležité kompetencie do Bruselu, o takýchto podstatných veciach nebudeme môcť rozhodovať,“ hovorí.

Pokiaľ ide o druhý pilier, ten má podľa neho svoju logiku. Slavomír Harabin však prichádza s celkom novým nápadom. „Podľa môjho súkromného názoru by sa hodilo, keby bola v ponuke aj štátna dôchodcovská spoločnosť pre druhý pilier. Aby si občan mohol vybrať komerčnú či štátnu alternatívu. Mám väčšiu dôveru v štátnu dôchodcovskú spoločnosť, ako v nadnárodné finančné skupiny. Mohlo by to byť niečo, ako Všeobecná zdravotná poisťovňa v zdravotníctve,“ dodáva.