logo png modré text NÁRODNÁ KOALÍCIA

Skôr narodené ročníky si iste pamätajú slovné spojenie „Rodina je základ štátu“, ktoré bolo toľko krát skloňované socialistickou propagandou. Dokonca dalo vzniknúť aj rovnomennému českému filmu z dielne režiséra Roberta Sedláčka. Ale ak si odmyslíme tú nostalgiu v našich spomienkach dávno minulých, tak sa veľmi jednoduchou cestou dostávame k nevyhnutnej otázke: Ak nie rodina, tak potom kto, alebo čo? Rozhodne áno, rodina je základná spoločenská bunka, či to chceme, alebo nie. Môžeme donekonečna polemizovať, kto vlastne tvorí rodinu, či je to muž a žena spolu s deťmi, alebo ako sa nám to snaží vsugerovať „gendrovo zvrátene neutrálna“ propaganda, že je to rodič č.1 a rodič č.2, ktorí sa spolu starajú o „tamagoči“…

Súčasné výskumy však potvrdzujú, že práve rodina je tým prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Rodina je prirodzenou sociálnou skupinou, ktorá združuje ľudí v intímnej jednote na podklade pokrvnej príbuznosti. Všade tam, kde muž a žena žijú spolu, bývajú pod jednou strechou, spoločne hospodária a vychovávajú deti, sa dá hovoriť o rodine. Pokrvná príbuznosť, rodinné ekonomické záujmy ako aj výchova detí nevystihujú však ešte dostatočne podstatu rodiny. Rodina totiž nie je schopná existovať izolovane od spoločnosti, vždy je súčasťou širšej sociálnej jednotky, ktorej normy, kultúra, tradície a náhľady zasahujú aj ju samu.

Dnešné rodiny sú neustále atakované stále väčším tlakom zo strany spoločnosti a preto podliehajú neustálym zmenám. V rozvojových krajinách vedie sťahovanie ľudí do priemyselných miest k zmenšovaniu počtu členov rodín. V západných rozvinutých krajinách sa rozvody stávajú všeobecným javom, množia sa druhy spolužitia bez úradného podkladu a tiež osamelí rodičia.

Podľa najnovších štatistík sa na Slovensku rodí skoro 40% detí párom, ktoré nie sú zosobášené a to sa naša krajina považuje prevažne za konzervatívno – katolícku. Za zmienku stojí, že v roku 1989, v dobe posledných kŕčov starého režimu, sa tento údaj pohyboval v okolí 8%. S tým súvisí ďalšie tragické štatistické číslo – len 16% detí nezosobášených párov žije v spoločnej domácnosti s oboma rodičmi. Celá EU nie je na tom výrazne lepšie, počet nemanželských detí sa pohybuje tiež okolo 40%.

Rozklad rodiny má dva základné dôvody. Prvým je „uvoľnený“ životný štýl, nie všetci mladí ľudia sú dostatočne vyzretí a zodpovední v úmysle založiť si funkčnú rodinu. Mnohí z nich preferujú kariéru a zábavu nad všetkým ostatným. Druhým je feminizmus a iné neprirodzené importované vplyvy, označujúce štandardnú rodinu za symbol neprijateľnej mužskej dominancie a ženskej poroby. Spoločnosť je v náprave takýchto nežiadúcich javov zväčša krátka, chybu treba hľadať zas len v rodine a hlavne v rodinnej výchove.

„Spoločnosť musí zaujať zodpovedné stanovisko na tých frontoch, kde môže rodinnú politiku zásadne ovplyvniť svojimi prostriedkami! Sociálna a daňová politika vládnucich elít je dnes tiež vážnou príčinou rozpadu rodinných štruktúr. Pre mladé páry je častokrát finančne výhodnejšie žiť „bez papiera“, lebo ich k tomu núti zle nastavený systém. Všetky tieto skutočnosti, nám dávajú odpoveď, prečo máme v súčasnej dobe taký biedny stav rodiny a pôrodnosti. Je to len jeden z ďalších flagrantných dôkazov, že sa západný typ spoločnosti nachádza v hlbokej kríze“, povedal Ing. Peter Sokol, prvý podpredseda Národnej koalície, ktorá má ochranu a rozvoj rodiny pevne ukotvený v svojom programe.

Najďalej v podpore rodiny je Maďarsko, ktoré ako jediné zaviedlo dlhodobý program národnej konzultácie, do ktorého sa zapojilo až 1 350 000 rodín. Pozostáva zo siedmych bodov:

  1. Každá žena do 40 rokov, ktorá založí rodinu, pri prvom dieťati získava výhodnú pôžičku 10 miliónov Forintov (32 tis. €), pričom splácanie po prvom dieťati sa prerušuje na 3 roky, po 2. dieťati na ďalšie 3 roky a odpúšťa sa jedna tretina pôžičky. Pri treťom dieťati sa zostatok pôžičky odpúšťa.
  2. Pôžičku CSOK (podporu pre založenie Domova, pri ktorom je možné získať 10+10 miliónov forintov, bude možné použiť na kúpu bytu v meste ;pre rodiny žijúce v obciach pripravili špeciálny program určený pre rodiny z vidieku; rodina s dvomi deťmi dostane 22 miliónov a rodina s tromi deťmi dostane 35 miliónov forintov podpory od štátu).
  3. Štát zaplatí z hypotekárneho úveru pri druhom dieťati 1 milión forintov, pri treťom dieťati 5 miliónov forintov a pri každom ďalšom dieťati po jednom milióne forintov za každé dieťa.
  4. Všetky ženy, ktoré porodili 4 a viac detí, sú doživotne oslobodené od platenia daní z osobných príjmov.
  5. Vláda podporí sociálne a rekreačné vyžitie a sociálnu životnú úroveň rodín s viac než 3 deťmi príspevkom na kúpu nového 7-miestneho automobilu s čiastkou 2,5 miliónov forintov.
  6. Do dvoch rokov sa doplní a vybuduje počet detských jasieľ o 21 tisíc nových zariadení, kde každý rodič bude môcť bezplatne umiestniť svoje dieťa.
  7. Zavádza sa inštitút prarodičovskej starostlivosti o dieťa, keď na základe rozhodnutia rodičov budú môcť starí rodičia zostávať na rodičovskej dovolenke s maloletým dieťaťom.

Tento Orbánov program rozzúril Švédsku ministerku sociálnych vecí Anniu Strandhällovú: „To, čo sa deje v Maďarsku, je alarmujúce. Orbán teraz chce, aby sa rodilo viac ‚pravých‘ maďarských detí,“ vyhlásila švédska politička, podľa ktorej Orbánovo opatrenie pripomína 30. roky minulého storočia, ale zároveň takáto pravicovo-populistická politika spochybňuje aj nezávislosť, za ktorú ženy bojovali. Vyvolaná diplomatická prestrelka skončila vzájomným predvolávaním veľvyslancov.

„Čo iné by malo Maďarsko chcieť, ako to, aby sa v Maďarsku rodili maďarské deti?“ citovala švédska verejnoprávna televízia SVT poznámku vicepremiéra Semjéna na adresu švédskej ministerky.

„Zrejme tieto dve krajiny nemajú rovnaký názor na spôsob, akým si udržať dostatočnú početnosť populácie v produktívnom veku. Kým Maďarsko investuje prostriedky do rozvoja vlastnej populácie, naivná švédska ministerka si myslí, že tento problém vyrieši importom „kvalifikovanej“ ľudskej sily z Afriky, alebo Ázie. Naša strana sa jednoznačne prikláňa k tzv. Maďarskej ceste,“ uviedol Ing. Peter Tomeček, podpredseda Národnej koalície.