Skip to main content

Slavomír Harabin je stredoškolským učiteľom, zaujíma sa o veci verejné a láka ho politika. Podobne ako jeho strýko sa rozhodol získať podporu občanov a vstúpiť do sféry vysokej politiky. Zdôrazňuje, že má svoje pevné hodnoty a v Bruseli a Štrasburgu chce jednoznačne hájiť Slovensko.

O: Pán Harabin, podporuje strýko vašu kandidatúru do Európskeho parlamentu?

Jednoznačne áno. Už od útleho detstva, keď sme sa stretávali, sme viedli pre mňa veľmi pútavé debaty ohľadom politického a medzinárodného diania. Je medzi nami dvoma naozaj veľká názorová zhoda, a myslím si, že práve preto cítim z jeho strany veľkú podporu.

Dôveruje mi a vie, že za našimi spoločnými myšlienkami si budem pevne stáť a hlavne, v prípade akéhokoľvek hlasovania v Európskom parlamente, z týchto pozícií neuhnem ani o milimeter. Štefan to skúsil v prezidentských voľbách, no a teraz je rada na mne, aby tieto naše postoje bolo jasne počuť aj v Bruseli.

O: Čo je vašou prioritnou témou v rámci kandidatúry do Európskeho parlamentu?

Prioritne je to vlastenecká téma, čo sa týka celej Národnej koalície. Všetci sme kandidáti, ktorí cítia silnú potrebu nahlas hovoriť o národných záujmoch Slovenska. Kandidujem preto, aby Slovensko bolo aj mojim pričinením suverénnym partnerom v spoločnej Európe.

Na Slovensku politické elity presviedčajú občanov, že nepodporia spoločné európske snahy na podporu migrácie a potom ich vlastní poslanci v Európskom parlamente za túto migráciu zahlasujú.

Netuším, koho záujmy zastupujú, ale som hlboko presvedčený, že v celej Európe je väčšina populácie proti migrácii. Ak poslanci Európskeho parlamentu aj napriek tomu zahlasujú za niečo, čo túto krízu prehĺbi, je to pre mňa veľké zlyhanie demokracie.

Nie je mysliteľné, aby som ako presvedčený vlastenec takto nehanebne zradil národné záujmy nás Slovákov. Som odhodlaný zabojovať za post poslanca europarlamentu. Mám podporu Národnej koalície, mojej rodiny, priateľov a kandidujem, aby som si získal aj podporu Slovákov.

O: Ktorú tému považujete za kľúčovú pre vaše pôsobenie v Európskom parlamente?

Pre mňa je to potravinová sebestačnosť, bezpečnosť a najmä neprípustná dvojaká kvalita potravín. Niekedy bolo Slovensko takmer na stopercentne potravinovo sebestačné a kvalita našich potravín mohla byť vzorom pre okolité štáty.

Je pravda, že vtedy bol výber potravín oveľa menší, ale v tých základných sme boli naozaj zabezpečení. Dnes naša vlastná produkcia tvorí maximálne 40 percent, nehovoriac o nízkej kvalite potravín z dovozu. Je to alarmujúce a je potrebné to čo najskôr zvrátiť.

Budem presadzovať jednotnú potravinovú politiku pre všetky členské štáty EÚ a nepodporím nijaké ďalšie obmedzenia, ktorých dôsledkom by bolo akékoľvek ohrozenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Drobní farmári a malí roľníci musia byť slobodní a konkurencieschopní v každom štáte EÚ rovnako, nie iba v niektorých.

To sa dá dosiahnuť iba rušením centralizovaných byrokratických príkazov Európskej komisie. Práve tie v sebe často skrývajú výnimky zvýhodňujúce poľnohospodárov v rozvinutejších krajinách EÚ.

Zdroj: https://www.facebook.com/harabinstefan/

Kto je Slavomír Harabin (45)

Slavomír Harabin je synovcom Štefana Harabina, sudcu Najvyššieho súdu a nedávneho prezidentského kandidáta, s ktorým zdieľa rovnaké názory a postoje. Má titul v odbore matematika – fyzika z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho profesionálny život sa spája s košickým gymnáziom Šrobárova 1, kde pôsobil ako učiteľ i riaditeľ.

Ako národne orientovaný človek nezaťažený minulosťou by sa v europarlamente rád venoval školstvu, v ktorom je doma. „Ale obklopujú nás oveľa závažnejšie témy, ako je napríklad téma migrácie. V europarlamente sú dosiaľ strany, ktoré deklarovali, že im záleží na Slovensku, ale v momente, keď poslanci hlasovali za povinné kvóty, bol to pre mňa deň národnej zrady,“ hodnotí úprimne. V prípade úspechu vo voľbách by chcel ustrážiť našu východnú hranicu s Ukrajinou. „Vzorom by malo byť napríklad Maďarsko, ktoré si svoju schengenskú hranicu zodpovedne chráni. Podľa mňa krajina, ktorá voľne vpúšťa na svoje územie nelegálnych migrantov, by mala za to niesť následky. V prípade, že by ma zvolili do europarlamentu, by som sa za to zasadzoval,“ predostiera svoju víziu.

Slavomír Harabin detailne sleduje medzinárodné a politické dianie. Medzi jeho záľuby patrí záhrada, rez ovocných stromov, šport a hudba.

 

Viac info: NÁRODNÁ KOALíCIA