Politická strana NÁRODNÁ KOALÍCIA schválila 14 člennú kandidátku pre voľby do Európskeho parlamentu. Lídrom kandidátky bude Peter Tomeček, podpredseda strany, bývalý poslanec Národnej rady SR a exžupan Trnavského kraja. Na druhom mieste je Anton Martvoň, právnik a vysokoškolský pedagóg, ktorý do roku 2016 pôsobil ako poslanec NR SR. S Petrom Sokolom, 1. podpredsedom Národnej koalície sme sa zhovárali s akými cieľmi, programom a ďalšími zaujímavými menami ide spoločná kandidátka tejto strany do eurovolieb.

Vaša kandidátka do eurovolieb priniesla pomerne dosť prekvapivých mien a predstaviteľov rôznych politických ideologických prúdov. Nájdeme na nej ľudí, ktorých pokojne môžme priradiť k ľavicovému, ale aj pravicovému zmýšľaniu. Čo ich spája?

Naša kandidátka je solídnou ponukou, ktorá zohľadňuje zásadné programové ciele Národnej koalície. Nimi je Európa silných národných štátov, zrušenie protiruských sankcií, budovanie kooperujúceho Euroázijského hospodárskeho priestoru a transatlantický skepticizmus. Zároveň je naša kandidátka serióznym pokusom integrovať národné a kresťansko-sociálne sily do spoločného politického prúdu.

Na vašej kandidátke sa objavil aj Radovan Znášik, ten vstúpil do širšieho povedomia tým, že Andrej Danko odmietol jeho kandidátúru na prezidenta pre nesplnenie vekovej podmienky. Nie je to tak trochu z vašej strany risk?

Radovana Znášika, som ja osobne zaregistroval ako prvého občianskeho kandidáta, ktorý oznámil úmysel kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. V teréne si vyzbieral cez 17 000 podpisov od občanov. Termín prezidentských volieb mohol byť aj iný a posunutý oproti vyhlásenému. Znášik má za sebou diplomatické štúdiá v Londýne, po ktorých na šesť rokov nastúpil na Ministerstvo životného prostredia. Podarilo sa mu získať štipendium japonskej vlády a v Tokiu študoval verejnú politiku. Do Turkmenistánu zase zavítal v rámci vysunutého pracoviska Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Odborne predstavuje mladú krv v medzinárodných vzťahoch. Sme radi, že je už aj oficiálne členom Národnej koalície.

Zaujímavým menom je rovnako letecký analytik a bývalý poslanec československého federálneho zhromaždenia Peter Švec, ako ste sa dostali k spolupráci?

Peter Švec je pôvodne vojenský, dnes civilný pilot. Po novembri 1989 zakladal Asociáciu slovenských vojakov. Jeho názory na samostatnosť Slovenska sú známe a nemenné takmer 30 rokov. Bol jeden z tých, ktorí sa o vznik Slovenskej republiky v januári 1993 zaslúžili. Navyše odborne je nespochybniteľný. Má čo povedať k obrannému letectvu ako aj civilnému, stačí si pozrieť desiatky jeho rozhovorov pre média. Študoval vo Veľkej Británii, v leteckej brandži má kontakty po celej Európe. Viete si predstaviť lepšieho človeka v europarlamente, keď sa bude hovoriť o európskej stálej obrannej spolupráci? Ja nie!

Tvrdíte, že ste za zrušenie protiruských sankcií, tomu asi najviac zodpovedá na vašej kandidátke Ľubica Blašková. Tú je často vidieť na podujatiach v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave a reprezentuje tiež aj Združenie absolventov ruských a sovietskych vysokých škôl. Čím je ešte známa?

Váš výpočet je presný. Doplnil by som len, že v roku 2013 kandidovala na prezidentku vo voľbách, keď kandidoval súčasný prezident Andrej Kiska, aj keď napokon stiahla kandidatúru. Na našej kandidátke je potvrdením toho, že my strach z Ruska nemáme, naopak ponúkame ruku spolupráce a ak by bola zvolená verte, že hlas za zrušenie protiruských sankcií by bolo poriadne v rokovacej sále europarlamentu počuť.