Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás v roku 2019 (január až december) finančne podporili.

Samozrejme nám viete pomôcť aj inak. Ak chcete vo svojom okolí propagovať názory a myšlienky strany NÁRODNÁ KOALÍCIA, prihláste sa ako člen strany a pošleme Vám viac informácií. Vopred ďakujeme za Váš záujem.

  • Stiahnite si prihlášku
  • Vyplňte a podpíšte prihlášku
  • Odošlite prihlášku na adresu: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02 Slovenská republika

Zoznam darcov, ktorí prispeli na činnosť strany  v roku 2019 peňažným darom ktorého suma  je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia:

1 Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 3, Bratislava 20 000 €
2 JUDr. Vladimír Hudec, Odborárske nám. 6, Bratislava 8 500 €
3 Peter Sokol, Havlíčkova 13, Bratislava 26 000 €
4 Ing. Peter Tomeček, Západná 4, 917 01 Trnava 15 000 €
5 Krjaková Jana , Zochova 18, Bratislava 10 000 €
6 Repková  Marta , Alstrova 239/A, Bratislava 10 000 €
7 Szeles Attila, Saratovská 67C, Bratislava 10 000 €
8 Pinter Tibor, Kremnická 9, Nitra 10 000 €
9 Vaško Svätoslav, Kláštorská 12, Bardejov 4 800 €
10 Stafurik Ján, Partizánska 11, Bardejov 4 200 €
11 Zvonár Patrik, 919 03 Horné Orešany 206 5 000 €
12 Tomeček Juraj, Juraja Slottu 3, Trnava 5 000 €
13 Kadlic Kovaľová Barbora,  Valentinánová 1, Bratislava 20 000 €
14 Hirner František, Zhorínska 52, Bratislava 20 000 €
15 Pilo Jozef, Gen. Goliána 57, Trnava 4 000 €
16 Weck Roman, Landererova 8, Bratislava 69 500 €

Zoznam darcov, ktorí prispeli na volebnú kampaň strany do Europskeho parlamentu v roku 2019 peňažným darom ktorého suma  je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia:

1 JUDr. Vladimír Hudec, Odborárske nám. 6, Bratislava 11 000 €
2 Anton Martvoň, Okružná 2057, Dolný Kubín 9 719 €
3 Radovan Znášik, Záporožská 6 Bratislava 4 689 €
4 Andrej Gmitter, Pod Šibeňou horou 77, Bardejov 6 000 €
5 Marta Rácová, Kremnická 16, Nitra 2 498 €
6 Karol Kulašík , Drotárska cesta 6/a, Bratislava 5 500 €
7 Robert Tománek, Medveďovej 32, Bratislava 5 000 €