Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás v roku 2018 (január až december) finančne podporili.

Samozrejme nám viete pomôcť aj inak. Ak chcete vo svojom okolí propagovať názory a myšlienky strany NÁRODNÁ KOALÍCIA, prihláste sa ako člen strany a pošleme Vám viac informácií. Vopred ďakujeme za Váš záujem.

  • Stiahnite si prihlášku
  • Vyplňte a podpíšte prihlášku
  • Odošlite prihlášku na adresu: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02 Slovenská republika

Darcovia marec – jún 2018
Darcovia júl – september 2018

Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA prijala v roku 2018 od 01.01.2018 do 19.03.2018  nasledovné bezodplatné plnenia:

  1. Bezodplatné plnenie vo výške 18,47,-€  prijaté dňa 19.03.2018 na základe Zmluvy o poskytnutí iného bezodplatného plnenia pre rok 2018, uzavretej dňa 19.03.2018 v Bratislave  – predstavuje sumu obvyklých úrokov vo výške 2,81% vypočítanú ako priemernú úrokovú sadzbu za 6 mesiacov roku 2017 podľa údajov  NBS 2017  – Úvery  nefinančným  spoločnostiam s dohodnutou splatnosťou od 1 do 5 rokov , z bezúročnej  pôžičky poskytnutej strane dňa 18.03.2014 pánom  Ing. Sergejom Kozlíkom,  bytom: Havelkova 3, Bratislava , vo výške 3000,-€.
  2. Bezodplatné plnenie vo výške 16,50,-€  prijaté dňa 19.03.2018 na základe Zmluvy o poskytnutí iného bezodplatného plnenia pre rok 2018, uzavretej dňa 19.03.2018 v Bratislave   – predstavuje sumu obvyklých úrokov vo výške 2,81%    vypočítanú   ako priemernú úrokovú sadzbu za 6 mesiacov roku 2017 podľa údajov  NBS 2017  – Úvery  nefinančným  spoločnostiam s dohodnutou splatnosťou od 1 do 5 rokov , z bezúročnej pôžičky poskytnutej strane dňa 08.12. 2015 pánom Ing. Sergejom Kozlíkom,  bytom: Havelkova 3, Bratislava, vo výške 2 720,-€.
  3. Bezodplatné plnenie vo výške 3,26, -€ prijaté dňa 19.03.2018 na základe Zmluvy o poskytnutí iného bezodplatného plnenia pre rok 2018, uzavretej dňa 19.03.2018 v Bratislave   – predstavuje sumu obvyklých úrokov vo výške 2,81%    vypočítanú   ako priemernú úrokovú sadzbu za 6 mesiacov roku 2017 podľa údajov  NBS 2017  – Úvery  nefinančným  spoločnostiam s dohodnutou splatnosťou od 1 do 5 rokov , z bezúročnej pôžičky poskytnutej strane dňa 10.12. 2015 pánom JUDr. Vladimírom Hudecom, bytom: Odborárske nám. 6 , Bratislava, vo výške 534,64,-€.
  4. Bezodplatné plnenie vo výške 1,11, -€  prijaté dňa 19.03.2018 na základe Zmluvy o poskytnutí iného bezodplatného plnenia pre rok 2018, uzavretej dňa 19.03.2018 v Bratislave  – predstavuje sumu obvyklých úrokov vo výške 2,81%    vypočítanú   ako priemernú úrokovú sadzbu za 6 mesiacov roku 2017 podľa údajov  NBS 2017  – Úvery  nefinančným  spoločnostiam s dohodnutou splatnosťou od 1 do 5 rokov , z bezúročnej pôžičky poskytnutej strane 29.12.2015 pánom Pavlom Kačicom, bytom: Letná 51, Stropkov , vo výške 200,-€.

Následne dňa 19.03.2018 boli všetky pôžičky Zmluvami medzi veriteľmi a dlžníkom vyhlásené za dary strane a sú od 19.03.2018  vedené v evidencii prijatých darov v roku 2018.

V Y H L Á S E N I E

Stana NÁRODNÁ KOAÍCIA týmto vyhlasuje , že v roku 2018 nemala príjmy z členských príspevkov  a neprijala  žiadnu pôžičku .

1 Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 3, Bratislava 20 820 €
2 JUDr. Vladimír Hudec, Odborárske nám. 6, Bratislava 5 564,64 €
3 Ing. Pavol Kačic, Letná 51, 091 01 Stropkov 200 €
4 MVDr. Branislav Jaďuď, Sládkovičova 7, Nová Baňa 11 700 €
5 Mgr.Tomáš Szmercsányi, Pečnianska 27, Bratislava 11 339 €
6 JUDr. Július Gaži, Bellova 2/i, Bratislava 25 000 €
7 Peter Sokol, Havlíčkova 13, Bratislava 7 800 €
8 Ing. Milan Rehák, Kostolná – Záriečie 58 20 100 €
9 Mgr. Marek Para, Šancova 48, Bratislava 20 591,20 €
10 Róbert Šimko, Pod Papierňou 38, Bardejov 4 500 €
11 Ing. Slavěna Vorobelová, Mierová 71, Humenné 4 600 €
12 Ing. Andrej Gmitter, Pod Šibeňou horou 77, Bardejov 4 600 €
13 Bohuš Garbár, ČSL armády 17, Košice 4 500 €
14 Ing. Jozef Kováč, Magurská 3/A, 83102 Bratislava 18 000 €
15 BONGY, s.r.o., Herľanská 513, 09403 Vranov nad Topľou 4 800 €
16 Mgr. Peter Ždiňák, Osloboditeľov 35, 06601 Humenné 4 900 €
17 Jozef Čuha, Kláštorná 44, 086 41 Raslavice 4 800 €
18 Branislav Onduško, Tyršova 8, 066 01 Humenné 4 800 €
19 Jozef Vasičkanin, Sekčovská 716/39, 08641 Raslavice 4 900 €
20 MVDr. Peter Baránik, Nový riadok 18, 091 01 Stropkov 4 800 €
21 Ing. Peter Cesnak, Čelakovského 1, 811 03 Bratislava 15 150 €
22 Ing. Marián Hvizdoš, Druidská 11, Bratislava 15 000 €
23 Mgr. Filip Hochel, Záporožská 9, 851 01 Bratislava 700 €
24 Ing. Peter Tomeček, Západná 4, 917 01 Trnava 10 000 €
25 Lýdia Geguššová, Belinského 18, 851 01 Bratislava 8 000 €
26 Pham. Dr. Ladislav Duban, PhD Malé Námestie 11, Malacky 785 €
27 PhDr. Karol Kulašík, Drotárska cesta 6/a, 811 02 Bratislava 150 €
28 Zdeňka Fodorová, Štúrova 560, Šaštín – Stráže 153 €
29 Anna Fodorová, Štúrova 560, Šaštín – Stráže 153 €
30 Mgr. Eva Rupcová, Dolné Hámre 249, 966 61 Hodruša – Hámre 250 €
31 Mgr. Ivan Rezník, Jesenského 2, Senec 126 €
32 Ján Škurla, Gen. Svobodu 27, Svidník 150 €
33 JUDr. Vladimír Gallo, Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava 121,99 €
34 Katarína Bószová, 944 33 Modrany 491 185 €
35 Ing. Stanislav Polonský, Bratislavská 127, 921 01 Piešťany 651,90 €
36 Rudolf Šajbidor, MUDr. A.Churu 4, Trenčín 229,20 €
37 Ľuboš Majer, Gaštanová 22, 01 007 Žilina 1 642 €